Vytvoriť faktúru

DDB - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DDB
Stav Zrušená
IČO 31345956
DIČ 2020325560
Dátum vzniku 02 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DDB
Žižkova 1
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 170 299 €
Zisk -76 102 €
Aktíva 1 260 339 €
Vlastný kapitál 1 258 788 €
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,795
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,795
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,795
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,795
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,795
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,795
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 76,578
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -76,102
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,170,299
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,170,299
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,564,124
D. Služby (účtová skupina 51) 10,013
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,554,101
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -393,825
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -10,013
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 321,206
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 321,133
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 321,133
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9
XII. Kurzové zisky (663) 64
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,483
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,483
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 317,723
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -76,102
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -76,102
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
 • IČO:31345956 DIČ: 2020325560
 • Sídlo: DDB, Žižkova 1, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Apríla 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.04.2016Zrušené obchodné meno:
   DDB, s.r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Žižkova 1 Bratislava 811 02
   24.09.2014Nové obchodné meno:
   DDB, s.r.o. v likvidácii
   31.12.2010Nové sidlo:
   Žižkova 1 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným