Vytvoriť faktúru

DEMO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DEMO
IČO 31345972
DIČ 2020342467
IČ DPH SK2020342467
Dátum vzniku 01 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DEMO
Závadská 20
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 35 691 €
Zisk 2 419 €
Aktíva 58 706 €
Vlastný kapitál 55 484 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421902922424, +421902922423, +421902922422
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 16,829
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 16,829
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 16,829
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 44,565
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,962
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 308
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 39,189
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 61,394
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 57,903
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 3,452
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,753
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 40,639
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,419
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,491
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 3,491
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,203
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,288
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 35,691
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 35,691
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 32,079
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,546
C. Služby (účtová skupina 51) 18,391
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 197
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 10,192
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 753
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,612
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 14,754
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 233
N. Kurzové straty (563) 42
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 191
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -233
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,379
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,419
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31345972 DIČ: 2020342467 IČ DPH: SK2020342467
 • Sídlo: DEMO, Závadská 20, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Libuša Sabová Závadská 20 Bratislava 16.02.1999
  Dr. Vladimír Sabo Závadská 20 Bratislava 16.02.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Libuša Sabová 3 320 € (50%) Závadská 20 Bratislava
  Dr. Vladimír Sabo 3 320 € (50%) Závadská 20 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Libuša Sabová Závadská 20 Bratislava
   Dr. Vladimír Sabo Závadská 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Libuša Sabová Závadská 20 Bratislava
   Dr. Vladimír Sabo Závadská 20 Bratislava
   15.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Dr. Vladimír Sabo Závadská 20 Bratislava
   Ing. Libuša Sabová Závadská 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Vladimír Sabo Závadská 20 Bratislava
   Ing. Libuša Sabová Závadská 20 Bratislava
   01.04.1993Nové obchodné meno:
   DEMO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Závadská 20 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/
   Noví spoločníci:
   Dr. Vladimír Sabo Závadská 20 Bratislava
   Ing. Libuša Sabová Závadská 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Vladimír Sabo Závadská 20 Bratislava
   Ing. Libuša Sabová Závadská 20 Bratislava