Vytvoriť faktúru

MÉDIUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MÉDIUS
IČO 31346120
DIČ 2020839403
IČ DPH SK2020839403
Dátum vzniku 06 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MÉDIUS
Daxnerovo námestie 3
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 113 472 €
Zisk -8 092 €
Aktíva 585 869 €
Vlastný kapitál 585 096 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421255648767, +421255648768
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 303,897
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 303,897
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,839
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 269,282
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 70,350
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,368
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 168,019
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 573,179
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 566,425
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 22,638
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 22,638
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 41,750
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,000
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 506,129
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,092
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,754
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 9,250
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) -2,755
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -1,868
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) -887
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 259
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 113,472
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 112,675
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 797
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 119,006
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,523
C. Služby (účtová skupina 51) 41,822
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,267
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 45,716
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,678
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,534
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 53,330
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4
X. Výnosové úroky (662) 4
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,601
M. Nákladové úroky (562) 1,181
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 420
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,597
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,131
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,092
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31346120 DIČ: 2020839403 IČ DPH: SK2020839403
 • Sídlo: MÉDIUS, Daxnerovo námestie 3, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  MUDr. Ľubomír Šušol Raková 15 Limbach 900 91 02.08.1995
  Ladislav Papp Priehradná 56 Bratislava 821 07 02.08.1995
  Jaroslav Hrobár Kazanská 46 Bratislava 821 06 02.08.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MUDr. Ľubomír Šušol 10 191 € (45%) Raková 15 Limbach 900 91
  Ladislav Papp 2 490 € (11%) Priehradná 56 Bratislava 821 07
  Jaroslav Hrobár 2 490 € (11%) Kazanská 46 Bratislava 821 06
  Ing. Milan Einsiedler 2 490 € (11%) Bratislava 841 07
  Jozef Myslík 2 490 € (11%) Častá
  Mgr. art. Lukáš Mjartan Spoločný zástupca 0 € (0%) Lomnická 14B Bratislava 841 10
  Dominik Mjartan 0 € (0%) Cammack Village AR 72207 Spojené štáty americké
  Ing. Veronika Hausnerová 2 490 € (11%) Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.04.2015Noví spoločníci:
   Mgr. art. Lukáš Mjartan Spoločný zástupca Lomnická 14B Bratislava 841 10
   Dominik Mjartan Longwood Cammack Village AR 72207 Spojené štáty americké
   Ing. Veronika Hausnerová Koceľova 21 Bratislava 821 08
   24.04.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Mjartan Lomnická 14/B Bratislava 841 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Mjartan Lomnická 14/B Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 02.08.1995
   08.12.2014Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Jirkovský 622 Nový Život
   06.04.2013Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Ľubomír Šušol Raková 15 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 02.08.1995
   Ladislav Papp Priehradná 56 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 02.08.1995
   Jaroslav Hrobár Kazanská 46 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 02.08.1995
   Ing. Jozef Mjartan Lomnická 14/B Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 02.08.1995
   05.04.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Hrobár Belinského 7 Bratislava
   Ing. Jozef Mjartan Alžbety Gwerkovej 10 Bratislava
   Ladislav Papp Švabinského 12 Bratislava
   MUDr. Ľubomír Šušol Žilinská 8 Bratislava
   11.02.2004Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom
   12.10.1998Noví spoločníci:
   MUDr. Ľubomír Šušol Raková 15 Limbach 900 91
   Ing. Milan Einsiedler Slovinec 28 Bratislava 841 07
   Jaroslav Hrobár Kazanská 46 Bratislava 821 06
   Jozef Myslík 281 Častá
   Ladislav Papp Priehradná 56 Bratislava 821 07
   Jaroslav Jirkovský 622 Nový Život
   Ing. Jozef Mjartan Lomnická 14/B Bratislava 841 10
   11.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Einsiedler Hálova 19 Bratislava
   Jaroslav Hrobár Belinského 7 Bratislava
   Jaroslav Jirkovský 622 Nový Život
   Ing. Jozef Mjartan Alžbety Gwerkovej 10 Bratislava
   Jozef Myslík 281 Častá
   Ladislav Papp Švabinského 12 Bratislava
   MUDr. Ľubomír Šušol Žilinská 8 Bratislava
   02.08.1995Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Hrobár Belinského 7 Bratislava
   Ing. Jozef Mjartan Alžbety Gwerkovej 10 Bratislava
   Ladislav Papp Švabinského 12 Bratislava
   MUDr. Ľubomír Šušol Žilinská 8 Bratislava
   01.08.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Ľubomír Šušol Žilinská 8 Bratislava
   MUDr. Bedrich Zaťko Repašského 2 Bratislava
   04.05.1995Nové predmety činnosti:
   skytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Einsiedler Hálova 19 Bratislava
   Jaroslav Hrobár Belinského 7 Bratislava
   Jaroslav Jirkovský 622 Nový Život
   Ing. Jozef Mjartan Alžbety Gwerkovej 10 Bratislava
   Jozef Myslík 281 Častá
   Ladislav Papp Švabinského 12 Bratislava
   MUDr. Ľubomír Šušol Žilinská 8 Bratislava
   03.05.1995Zrušeny predmety činnosti:
   Poskytovanie zdravotníckych služieb
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Ľubomír Šušol Žilinská 8 Bratislava
   MUDr. Bedrich Zaťko Repašského 2 Bratislava
   06.04.1993Nové obchodné meno:
   MÉDIUS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Daxnerovo námestie 3 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Poskytovanie zdravotníckych služieb
   Noví spoločníci:
   MUDr. Ľubomír Šušol Žilinská 8 Bratislava
   MUDr. Bedrich Zaťko Repašského 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Ľubomír Šušol Žilinská 8 Bratislava
   MUDr. Bedrich Zaťko Repašského 2 Bratislava