Vytvoriť faktúru

SIGEO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SIGEO
IČO 31346171
DIČ 2020341554
IČ DPH SK2020341554
Dátum vzniku 29 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SIGEO
Račianska 71
83259
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 161 300 €
Zisk -64 235 €
Aktíva 271 786 €
Vlastný kapitál 195 044 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244458342
Mobile phone(s) +421903456205
Fax(es) 0244635772
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 169,212
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 12,617
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,667
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,667
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 10,950
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,950
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 152,244
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 99,184
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 88,672
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,672
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,667
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,845
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 53,060
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 725
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 52,335
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,351
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,325
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 26
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 169,212
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 130,809
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,410
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,410
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 23,891
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,082
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 1,082
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 162,661
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 162,661
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -64,235
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,403
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,654
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,654
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 28,934
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 950
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 950
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,363
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,588
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,409
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,624
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,815
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,815
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 159,315
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 161,300
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 159,315
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,984
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 224,480
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,648
D. Služby (účtová skupina 51) 69,883
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 126,838
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 94,703
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 29,345
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,790
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,211
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,708
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,708
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 10,887
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,305
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -63,180
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 81,784
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 46
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 46
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 46
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 133
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 133
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -87
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -63,267
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 968
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 968
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -64,235
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31346171 DIČ: 2020341554 IČ DPH: SK2020341554
 • Sídlo: SIGEO, Račianska 71, 83259, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Hardoš Čs. parašutistov 13 Bratislava 831 03 09.05.2001
  Ing. Martin Hudec Kvetoslavov 336 Kvetoslavov 930 41 30.11.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Hardoš 3 660 € (49.4%) Čs. parašutistov 13 Bratislava 831 03
  Ing. Martin Hudec 1 432 € (19.3%) Kvetoslavov 336 Kvetoslavov 930 41
  Jozef Hardoš 1 159 € (15.6%) Bratislava 811 05
  Jaroslav Královič 1 159 € (15.6%) Ulica Juraja Slottu 7717/18A Trnava 917 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.12.2013Noví spoločníci:
   Jozef Hardoš Žilinská 20 Bratislava 811 05
   Ing. Martin Hudec Kvetoslavov 336 Kvetoslavov 930 41
   Jaroslav Královič Ulica Juraja Slottu 7717/18A Trnava 917 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Hudec Kvetoslavov 336 Kvetoslavov 930 41 Vznik funkcie: 30.11.2013
   16.12.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Horváth Budovateľská 27 Bratislava 821 08
   Ing. Martin Hudec Kvetoslavov 336 Kvetoslavov 930 41
   Jaroslav Královič Ulica Juraja Slottu 7717/18A Trnava 917 01
   Jozef Hardoš Žilinská 20 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Horváth Budovateľská 27 Bratislava 821 08
   12.01.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Bizub Pavla Horova 26 Bratislava 841 07
   02.04.2010Noví spoločníci:
   Jaroslav Královič Ulica Juraja Slottu 7717/18A Trnava 917 01
   01.04.2010Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Královič Ulica Juraja Slottu 7717/18A Trnava 917 01 Česká republika
   09.01.2010Noví spoločníci:
   Jaroslav Královič Ulica Juraja Slottu 7717/18A Trnava 917 01 Česká republika
   Ing. Martin Hudec Kvetoslavov 336 Kvetoslavov 930 41
   08.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Hudec Vajnorská 10 Bratislava 831 04
   Jaroslav Královič Pekelná 1/414 Chtelnica 922 05
   14.04.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hardoš Čs. parašutistov 13 Bratislava 831 03
   Ing. Jozef Bizub Pavla Horova 26 Bratislava 841 07
   Ing. Martin Hudec Vajnorská 10 Bratislava 831 04
   Jaroslav Královič Pekelná 1/414 Chtelnica 922 05
   Ing. Ivan Horváth Budovateľská 27 Bratislava 821 08
   Jozef Hardoš Žilinská 20 Bratislava 811 05
   13.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Bizub Pavla Horova 26 Bratislava 841 07
   Jozef Hardoš Žilinská 20 Bratislava 811 05
   Ing. Ján Hardoš Čs. parašutistov 13 Bratislava 831 03
   Ing. Ivan Horváth Budovateľská 27 Bratislava 821 08
   Ing. Martin Hudec Vajnorská 10 Bratislava 831 04
   Albert Kollár L. Fullu 1641/2 Malacky 901 01
   Jaroslav Královič Pekelná 1/414 Chtelnica 922 05
   09.05.2001Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Bizub Pavla Horova 26 Bratislava 841 07
   Jozef Hardoš Žilinská 20 Bratislava 811 05
   Ing. Ján Hardoš Čs. parašutistov 13 Bratislava 831 03
   Ing. Ivan Horváth Budovateľská 27 Bratislava 821 08
   Ing. Martin Hudec Vajnorská 10 Bratislava 831 04
   Albert Kollár L. Fullu 1641/2 Malacky 901 01
   Jaroslav Královič Pekelná 1/414 Chtelnica 922 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Hardoš Čs. parašutistov 13 Bratislava 831 03
   Ing. Ivan Horváth Budovateľská 27 Bratislava 821 08
   08.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Jozef Hardoš Žilinská 20 Bratislava
   Ing. Ján Hardoš Čs. parašutistov 13 Bratislava
   Ing. Ivan Horváth Haburská 12 Bratislava
   Ing. Martin Hudec Vajnorská 10 Bratislava
   Albert Kollár L. Fullu 1641/2 Malacky
   Jaroslav Kraľovič Pekelná 1/414 Chtelnica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Hardoš
   Ing. Ivan Horváth
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Jozef Hardoš Žilinská 20 Bratislava
   Ing. Ján Hardoš Čs. parašutistov 13 Bratislava
   Ing. Ivan Horváth Haburská 12 Bratislava
   Ing. Martin Hudec Vajnorská 10 Bratislava
   Albert Kollár L. Fullu 1641/2 Malacky
   Jaroslav Kraľovič Pekelná 1/414 Chtelnica
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Hardoš Žilinská 20 Bratislava
   Ing. Ján Hardoš Čs. parašutistov 13 Bratislava
   Ing. Ivan Horváth Haburská 12 Bratislava
   Ing. Martin Hudec Vajnorská 10 Bratislava
   Albert Kollár L. Fullu 1641/2 Malacky
   Jaroslav Kraľovič Pekelná 1/414 Chtelnica
   25.11.1997Noví spoločníci:
   Jozef Hardoš Žilinská 20 Bratislava
   Ing. Ján Hardoš Čs. parašutistov 13 Bratislava
   Ing. Ivan Horváth Haburská 12 Bratislava
   Ing. Martin Hudec Vajnorská 10 Bratislava
   Albert Kollár L. Fullu 1641/2 Malacky
   Jaroslav Kraľovič Pekelná 1/414 Chtelnica
   24.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Jozef Hardoš Žilinská 20 Bratislava
   Ing. Ján Hardoš Čs. parašutistov 13 Bratislava
   Ing. Ivan Horváth Haburská 12 Bratislava
   Ing. Martin Hudec Vajnorská 10 Bratislava
   Albert Kollár L. Fullu 1641/2 Malacky
   Jaroslav Kraľovič Pekelná 1/414 Chtelnica
   29.03.1993Nové obchodné meno:
   SIGEO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   geodetické činnosti
   poradenská, konzultačná činnosť v oblasti geodézie a kartografie
   sprostredkovanie služieb, nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením)
   Noví spoločníci:
   Jozef Hardoš Žilinská 20 Bratislava
   Ing. Ján Hardoš Čs. parašutistov 13 Bratislava
   Ing. Ivan Horváth Haburská 12 Bratislava
   Ing. Martin Hudec Vajnorská 10 Bratislava
   Albert Kollár L. Fullu 1641/2 Malacky
   Jaroslav Kraľovič Pekelná 1/414 Chtelnica
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Hardoš
   Ing. Ivan Horváth