Vytvoriť faktúru

SVEGAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SVEGAL
IČO 31346189
DIČ 2020350574
IČ DPH SK2020350574
Dátum vzniku 29 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SVEGAL
Magnetova 10
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 046 923 €
Zisk 16 527 €
Aktíva 465 467 €
Vlastný kapitál 196 341 €
Kontaktné informácie
Email svegal@svegal.sk
Phone(s) 0244462166, 44462166
Fax(es) 0244462165
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 527,597
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 55,546
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 55,546
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 42,080
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 969
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 5,647
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 6,850
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 471,663
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 167,975
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 167,975
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 240,235
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 240,235
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 240,235
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 54,830
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ -40
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 54,870
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,623
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,456
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,167
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 388
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 388
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 527,597
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 221,203
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,278
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,394
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 3,394
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 188,004
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 188,004
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,527
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 306,456
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,461
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,461
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 304,995
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 32,154
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,154
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 229,255
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,488
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,748
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 31,121
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,229
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) -62
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) -62
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,045,923
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,046,923
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,045,739
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 184
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,023,646
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 864,016
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13,489
D. Služby (účtová skupina 51) 59,181
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 78,165
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 61,039
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,104
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,022
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 461
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,226
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,226
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 108
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 23,277
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 109,237
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,745
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,745
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,743
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 21,534
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,007
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,007
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,527
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31346189 DIČ: 2020350574 IČ DPH: SK2020350574
 • Sídlo: SVEGAL, Magnetova 10, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivan Sverák Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04 23.01.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ivan Sverák 11 286 € (85%) Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
  Mgr. Darina Sveráková 1 992 € (15%) Mlynarovičová 10 Bratislava 851 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.02.2014Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   organizovanie verejných, športových, turistických a kultúrno-spoločenských podujatí
   prenájom bytových a nebytových priestorov spojené s doplnkovými službami - obstarávateľké služby spojené s prenájmom
   25.09.2002Nové sidlo:
   Magnetova 10 Bratislava 831 04
   24.09.2002Zrušené sidlo:
   Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
   23.01.2002Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Sverák Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
   Mgr. Darina Sveráková Mlynarovičová 10 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Sverák Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
   22.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Pavel Benkovič Športová 640 Vysoká pri Morave 900 66
   Ing. Ivan Sverák Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Sverák Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
   26.11.1999Noví spoločníci:
   Pavel Benkovič Športová 640 Vysoká pri Morave 900 66
   Ing. Ivan Sverák Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Sverák Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
   25.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Pavel Benkovič Športová 640 Vysoká pri Morave 900 66
   Ing. Ivan Sverák Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Sverák
   29.03.1993Nové obchodné meno:
   SVEGAL s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Pavel Benkovič Športová 640 Vysoká pri Morave 900 66
   Ing. Ivan Sverák Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Sverák