Vytvoriť faktúru

MITAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MITAN
IČO 31346286
DIČ 2020293242
Dátum vzniku 07 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MITAN
Bellova 95
83101
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -589 €
Aktíva 116 760 €
Vlastný kapitál 28 933 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 53,580
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 53,580
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 62,615
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 15,234
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,177
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 24,826
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 116,195
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 28,344
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 21,962
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -589
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 87,851
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 174
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 47,359
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 27,124
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,248
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,901
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 14,086
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 40,318
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 26
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 26
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -26
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 83
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 83
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -83
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -109
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -589
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31346286 DIČ: 2020293242
 • Sídlo: MITAN, Bellova 95, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Stanislav Cintavý Fazuľová 1 Bratislava 811 07 07.04.1993
  Ing. Michal Ružek Bellova 95 Bratislava 831 01 07.04.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Stanislav Cintavý 3 320 € (50%) Fazuľová 1 Bratislava 811 07
  Ing. Michal Ružek 3 320 € (50%) Bellova 95 Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.06.2003Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Cintavý Fazuľová 1 Bratislava 811 07
   Ing. Michal Ružek Bellova 95 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Cintavý Fazuľová 1 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 07.04.1993
   Ing. Michal Ružek Bellova 95 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 07.04.1993
   16.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Cintavý Sedmokráskova 10 Bratislava
   Ing. Michal Ružek Hlboká cesta 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Cintavý Sedmokráskova 10 Bratislava
   Ing. Michal Ružek Hlboká cesta 3 Bratislava
   07.07.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   06.07.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.11.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   16.11.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Cintavý Sedmokráskova 10 Bratislava
   Ing. Michal Ružek Hlboká cesta 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Cintavý Sedmokráskova 10 Bratislava
   Ing. Michal Ružek Hlboká cesta 3 Bratislava
   17.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Cintavý Sedmokráskova 10 Bratislava
   Ing. Michal Ružek Hlboká cesta 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Cintavý
   Ing. Michal Ružek
   17.06.1998Nové sidlo:
   Bellova 95 Bratislava 831 01
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska a investorská činnosť v stavebníctve
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   nákup, predaj tovarov a zariadení v oblasti stavebníctva
   realitná agentúra
   reklamná a propagačná činnosť
   16.06.1998Zrušené sidlo:
   Nám. 1. mája 6 Bratislava 811 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj tovarov a zariadení v oblasti stavebníctva
   realitná agentúra
   inžinierska a investorská činnosť v stavebníctve
   07.04.1993Nové obchodné meno:
   MITAN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nám. 1. mája 6 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj tovarov a zariadení v oblasti stavebníctva
   realitná agentúra
   inžinierska a investorská činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Cintavý Sedmokráskova 10 Bratislava
   Ing. Michal Ružek Hlboká cesta 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Cintavý
   Ing. Michal Ružek