Vytvoriť faktúru

EQUITO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EQUITO
IČO 31346308
DIČ 2020312690
IČ DPH SK2020312690
Dátum vzniku 01 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EQUITO
Hlavná 239
90041
Rovinka
Finančné informácie
Zisk -5 081 €
Aktíva 274 575 €
Vlastný kapitál 157 456 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0315514112
Dátum aktualizácie údajov: 13.05.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 267,997
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 33,796
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 233,646
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 265
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 267,997
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 149,668
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 915
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 147,195
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,081
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 118,329
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 986
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 117,343
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 109,882
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,461
Dátum aktualizácie údajov: 13.05.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 3,842
C. Služby (účtová skupina 51) 2,500
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,342
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,842
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,500
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 279
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 279
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -279
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,121
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,081
Dátum aktualizácie údajov: 13.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 13.05.2016