Vytvoriť faktúru

Rödl & Partner Outsourcing - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Rödl & Partner Outsourcing
IČO 31346707
DIČ 2020301624
IČ DPH SK2020301624
Dátum vzniku 08 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Rödl & Partner Outsourcing
Lazaretská 8
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 972 340 €
Zisk 120 513 €
Aktíva 527 040 €
Vlastný kapitál 219 290 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0257200411
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 507,318
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 21,762
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 21,762
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,545
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 9,234
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,633
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,350
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 479,584
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 234,026
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 186,822
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 186,822
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 47,204
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 245,558
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 646
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 244,912
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,972
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,972
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 507,318
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 297,943
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 158,484
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,839
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,839
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 9,467
2. Ostatné fondy (427, 42X) 9,467
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 120,513
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 209,316
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,793
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,793
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 17,000
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 17,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 134,245
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 56,590
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 56,590
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 20,830
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 25,248
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,077
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,500
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 56,257
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 56,257
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 21
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 59
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 59
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 863,683
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 972,340
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 863,683
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 108,657
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 815,106
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 14,384
D. Služby (účtová skupina 51) 173,172
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 593,055
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 434,799
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 7,000
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 140,597
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,659
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 597
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 25,443
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 25,443
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -9,126
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,581
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 157,234
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 676,127
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 165
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 128
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 128
XII. Kurzové zisky (663) 35
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,603
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,600
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,438
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 155,796
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 35,283
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 35,283
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 120,513
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31346707 DIČ: 2020301624 IČ DPH: SK2020301624
 • Sídlo: Rödl & Partner Outsourcing, Lazaretská 8, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Prof. Dr. Christian Rödl Ebenseestrasse 23 Norimberg 904 82 SRN 28.09.2012
  RSDr. Ján Beleš Haburská 49/C Bratislava 821 01 01.09.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Rödl International GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 5 890 € (88.7%) Nürnberg 904 91 Spolková republika Nemecko
  Rödl Global Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 750 € (11.3%) Norimberg 904 91 Nemecká spolková republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.09.2014Noví spoločníci:
   Rödl Global Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Äußere Sulzbacher Str. 100 Norimberg 904 91 Nemecká spolková republika
   Nový štatutárny orgán:
   RSDr. Ján Beleš Haburská 49/C Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.09.2014
   16.09.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Ivaško Poľná 836/6 Veľký Biel - Malý Biel Vznik funkcie: 08.11.1993
   17.11.2012Nový štatutárny orgán:
   Prof. Dr. Christian Rödl Ebenseestrasse 23 Norimberg 904 82 SRN Vznik funkcie: 28.09.2012
   16.11.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Jens Jungmann Belaustrasse 26 Stuttgart 701 95 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 15.12.2010
   29.05.2012Nové obchodné meno:
   Rödl & Partner Outsourcing s. r. o.
   28.05.2012Zrušené obchodné meno:
   Dr. Rödl & Partner Outsourcing s. r. o.
   25.02.2011Nový štatutárny orgán:
   Jens Jungmann Belaustrasse 26 Stuttgart 701 95 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 15.12.2010
   24.02.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Jens Jungmann Belaustrasse 26 Stuttgart 701 95 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 15.12.2010
   04.02.2011Nové obchodné meno:
   Dr. Rödl & Partner Outsourcing s. r. o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Rödl International GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Äußere Sulzbacher Strasse 100 Nürnberg 904 91 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Jens Jungmann Belaustrasse 26 Stuttgart 701 95 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 15.12.2010
   03.02.2011Zrušené obchodné meno:
   Dr. Rödl & Partner spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Dr. Rödl Bernd Erlenstegenstr. 10 Nürnberg Spolková republika Nemecko
   Monika Therese Kastl l, Ziegen str. 102 Nürnberg Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   André Scholz Ankogelweg 040 Berlin 121 07 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Hlavná 36 Zavar 919 26 Vznik funkcie: 08.12.1999
   16.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Margareta Sovova Max-Emanuel-Platz 10 Wasserburg am Inn Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Martinengova 18 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 17.01.2001
   10.06.2004Nové sidlo:
   Lazaretská 8 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Ivaško Poľná 836/6 Veľký Biel - Malý Biel Vznik funkcie: 08.11.1993
   André Scholz Ankogelweg 040 Berlin 121 07 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Hlavná 36 Zavar 919 26 Vznik funkcie: 08.12.1999
   Margareta Sovova Max-Emanuel-Platz 10 Wasserburg am Inn Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Martinengova 18 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 17.01.2001
   09.06.2004Zrušené sidlo:
   Lazaretská 8 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Ivaško Kubáčova 3 Bratislava
   Margareta Brauns Virchowstr. 12 Norimberg 904 09 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Martinengova 18 Bratislava 811 04
   André Scholz Ankogelweg 040 Berlin 121 07 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Hlavná 36 Zavar 919 26
   16.07.2002Nové sidlo:
   Lazaretská 8 Bratislava 811 06
   15.07.2002Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 811 09
   04.09.2001Nový štatutárny orgán:
   Margareta Brauns Virchowstr. 12 Norimberg 904 09 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Martinengova 18 Bratislava 811 04
   22.02.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   André Scholz Ankogelweg 040 Berlin 121 07 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Hlavná 36 Zavar 919 26
   21.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   16.10.1998Noví spoločníci:
   Dr. Rödl Bernd Erlenstegenstr. 10 Nürnberg Spolková republika Nemecko
   Monika Therese Kastl l, Ziegen str. 102 Nürnberg Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Ivaško Kubáčova 3 Bratislava
   15.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Dr. Rödl Bernd Erlenstegenstr. 10 Nürnberg Spolková republika Nemecko
   Monika Therese Kastl l, Ziegen str. 102 Nürnberg Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Ivaško Kubáčova 3 Bratislava
   22.01.1998Zrušeny predmety činnosti:
   auditorska činnosť
   27.05.1994Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   podnikateľské poradenstvo, konzultácie
   sprostredkovanie služieb v oblasti manageringu
   vedenie účtovníctva
   auditorska činnosť
   26.05.1994Zrušeny predmety činnosti:
   právna, poradenská a konzultačná činnosť
   12.01.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Ivaško Kubáčova 3 Bratislava
   11.01.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Therese Kastl Záhradnícka 20 Bratislava
   15.09.1993Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 811 09
   14.09.1993Zrušené sidlo:
   Viedenská 5 Bratislava
   16.06.1993Noví spoločníci:
   Dr. Rödl Bernd Erlenstegenstr. 10 Nürnberg Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Monika Therese Kastl Záhradnícka 20 Bratislava
   15.06.1993Zrušeny spoločníci:
   Peter Lipovský Connolly str. II München Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Machovič Ožvoldíkova 9 Bratislava
   08.04.1993Nové obchodné meno:
   Dr. Rödl & Partner spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Viedenská 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   právna, poradenská a konzultačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Peter Lipovský Connolly str. II München Spolková republika Nemecko
   Monika Therese Kastl l, Ziegen str. 102 Nürnberg Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Machovič Ožvoldíkova 9 Bratislava