Vytvoriť faktúru

VIENNA INVEST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VIENNA INVEST
IČO 31346715
DIČ 2020291526
IČ DPH SK2020291526
Dátum vzniku 05 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VIENNA INVEST
Tomášikova 50/E
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 424 190 €
Zisk -602 128 €
Aktíva 19 284 502 €
Vlastný kapitál 3 020 478 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0232606512
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 19,272,921
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,653,101
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,664,375
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,754,734
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 670,530
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,206
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,233,905
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,988,726
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,988,726
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,612,208
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 11,586,187
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 10,787,430
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 798,757
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,114
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,424
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,424
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,690
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 16,907
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,265
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,642
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,612
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,265
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 6,347
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,272,921
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,421,746
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 932,750
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 932,750
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 93,275
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 93,275
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 1,666,745
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 1,666,745
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 331,104
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 331,104
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -602,128
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,236,264
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,012,913
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 1,606,600
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 2,406,313
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 34,262
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 31,382
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,382
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 12,189,089
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 614,911
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 614,911
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 536,381
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 424,190
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 418,810
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,380
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 549,426
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 112,960
D. Služby (účtová skupina 51) 286,166
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 23,808
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 101,001
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 101,001
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,491
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -125,236
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,684
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 112,190
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 112,190
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 112,190
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 586,202
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 585,641
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 585,641
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 561
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -474,012
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -599,248
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -602,128
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31346715 DIČ: 2020291526 IČ DPH: SK2020291526
 • Sídlo: VIENNA INVEST, Tomášikova 50/E, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Cesnak Čelakovského 1387/1 Bratislava 811 03 28.09.1998
  Marek Zvara Šulekova 6323/22 Bratislava 811 03 11.03.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  BZ, spol. s r.o. 931 754 € (99.9%) Bratislava 811 01
  JUDr. Jaroslav Ružička, CSc. 996 € (0.1%) Žiarska 1 Bratislava 811 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.03.2015Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marek Zvara Šulekova 6323/22 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 11.03.2015
   30.03.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   14.02.2014Nové predmety činnosti:
   správa trhoviska, tržnice a príležitostného trhu
   13.05.2010Nové sidlo:
   Tomášikova 50/E Bratislava 831 04
   12.05.2010Zrušené sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   03.06.2004Noví spoločníci:
   BZ, spol. s r.o. IČO: 00 684 473 Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   JUDr. Jaroslav Ružička, CSc. Žiarska 1 Bratislava 811 03
   02.06.2004Zrušeny spoločníci:
   BZ, spol. s r.o. IČO: 00 684 473 Kapitulská 15 Bratislava
   09.05.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   07.06.1999Noví spoločníci:
   BZ, spol. s r.o. IČO: 00 684 473 Kapitulská 15 Bratislava
   06.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Marek Zvara Maroltingergasse 88 Wien 1160 Rakúska republika
   28.09.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Cesnak Čelakovského 1387/1 Bratislava 811 03
   27.09.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc. Habsburská 16 Bratislava
   15.05.1997Noví spoločníci:
   Marek Zvara Maroltingergasse 88 Wien 1160 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc. Habsburská 16 Bratislava
   14.05.1997Zrušeny spoločníci:
   Dipl. Ing. Ludwig Breiter Marxergasse 3 Wien 1030 Rakúska republika
   Marek Zvara Maroltingergasse 88 Wien 1160 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc. Habsburská 16 Bratislava
   24.08.1995Nové sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   23.08.1995Zrušené sidlo:
   Zochova 16/9 Bratislava 811 03
   23.02.1995Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc. Habsburská 16 Bratislava
   22.02.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jaroslav Ružička , Csc. Habsburská 16 Bratislava
   01.12.1993Nové predmety činnosti:
   poskytovanie komplexných služieb zameraných na administratívne prevádzkovanie a využívanie domových nehnuteľností, vrátane marketingových služieb a podnikateľského managementu v oblasti využívania a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Ludwig Breiter Marxergasse 3 Wien 1030 Rakúska republika
   Marek Zvara Maroltingergasse 88 Wien 1160 Rakúska republika
   30.11.1993Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie komplexných služieb zameraných na administratívne prevádzkovanie a využívanie domových nehnuteľností, vrátane marketingových služieb a podnikateľského managementu v oblasti využívania a prenájmu nehnuteľností
   Zrušeny spoločníci:
   Dipl. Ing. Ludwig Breiter Marxergasse 3 Wien 1030 Rakúska republika
   Marek Zvara Maroltingergasse 88 Wien 60 Rakúska republika
   05.04.1993Nové obchodné meno:
   VIENNA INVEST, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Zochova 16/9 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie komplexných služieb zameraných na administratívne prevádzkovanie a využívanie domových nehnuteľností, vrátane marketingových služieb a podnikateľského managementu v oblasti využívania a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Ludwig Breiter Marxergasse 3 Wien 1030 Rakúska republika
   Marek Zvara Maroltingergasse 88 Wien 60 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Jaroslav Ružička , Csc. Habsburská 16 Bratislava