Vytvoriť faktúru

Arbor - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Arbor
IČO 31346740
DIČ 2020345514
IČ DPH SK2020345514
Dátum vzniku 15 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Arbor
Staré Grunty 61
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 547 814 €
Zisk 4 551 €
Aktíva 127 064 €
Vlastný kapitál 8 853 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903477143, 0905710535
Mobile phone(s) 0905710535
Fax(es) 0265440512
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 120,503
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,885
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,885
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,885
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 114,452
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 50,149
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 34,601
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,601
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 48
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15,500
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 64,303
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 63,821
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 482
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 166
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 166
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 120,503
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,404
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 12,000
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 12,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -10,118
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -10,118
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,551
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 107,069
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,414
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,414
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 69,346
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 63,928
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63,928
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 696
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 426
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,446
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -150
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 984
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 984
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 26,110
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 9,215
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 30
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 30
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 547,814
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 547,814
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 545,592
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 722
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,500
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 535,568
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 484,215
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,027
D. Služby (účtová skupina 51) 25,044
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 16,893
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,485
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,335
4. Sociálne náklady (527, 528) 73
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 302
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,000
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,000
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 87
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,246
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 34,028
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,815
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,798
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,798
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,017
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,815
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,431
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,551
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31346740 DIČ: 2020345514 IČ DPH: SK2020345514
 • Sídlo: Arbor, Staré Grunty 61, 84104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Šinák Jurigovo nám. 437/5 Bratislava 841 04 11.04.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Šinák 6 639 € (100%) Jurigovo nám. 437/5 Bratislava 841 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.04.2007Nové sidlo:
   Staré Grunty 61 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Šinák Jurigovo nám. 437/5 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šinák Jurigovo nám. 437/5 Bratislava 841 04
   10.04.2007Zrušené sidlo:
   Saratovská 26 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Šinák Segnerova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šinák Segnerova 6 Bratislava
   21.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Šinák Segnerova 6 Bratislava
   20.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Šinák Segnerova 6 Bratislava
   15.01.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Šinák Segnerova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Šinák Segnerova 6 Bratislava
   14.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Šinák Segnerova 6 Bratislava
   Gerhard Gasselich Kellerstrasse 3 Haugsdorf Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Šinák
   05.02.1997Nové sidlo:
   Saratovská 26 Bratislava 841 02
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a drevárskej činnosti
   výroba piliarska a impregnácia dreva
   výroba drevených obalov
   04.02.1997Zrušené sidlo:
   Segnerova 6 Bratislava 841 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a drevárskej výroby
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   31.10.1994Noví spoločníci:
   Ing. Peter Šinák Segnerova 6 Bratislava
   Gerhard Gasselich Kellerstrasse 3 Haugsdorf Rakúsko
   30.10.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Šinák Segnerova 6 Bratislava
   15.03.1993Nové obchodné meno:
   Arbor, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Segnerova 6 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a drevárskej výroby
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Šinák Segnerova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Šinák