Vytvoriť faktúru

D & D, s ručením obmedzením D & D - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno D & D, s ručením obmedzením D & D
Stav Zrušená
IČO 31346839
DIČ 2020352301
Dátum vzniku 24 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D & D, s ručením obmedzením D & D
Balkánska 107
85110
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -6 191 €
Aktíva 50 484 €
Vlastný kapitál -138 909 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 50,493
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 15,371
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 15,241
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 15,241
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 130
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 130
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 35,122
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 35,122
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 50,493
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -145,099
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 332
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -145,882
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -145,882
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,191
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 195,592
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 51
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 51
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 57,857
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 70
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 70
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 305
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 40,000
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,382
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 100
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 137,684
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,711
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,711
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,224
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,487
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,711
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,711
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,191
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4267212.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31346839 DIČ: 2020352301
 • Sídlo: D & D, s ručením obmedzením D & D, Balkánska 107, 85110, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Marca 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.06.2015Zrušené obchodné meno:
   D & D, spoločnosť s ručením obmedzením D & D, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Balkánska 107 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
   Zrušeny predmety činnosti:
   Obchodná činnosť pozostáva v nákupe za účelom ďalšieho predaja a predaji poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, drogistického tovaru, elektroinštalačného tovaru, elektroniky, textilu a osobných motorových vozidiel
   Hostinská činnosť
   Ubytovacie služby
   Zrušeny spoločníci:
   Dezider Horváth Pohraničného 35 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Dezider Horváth Pohraničného 35 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
   16.01.2002Noví spoločníci:
   Dezider Horváth Pohraničného 35 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
   15.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Dušan Antoš Pohraničného 42 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
   Dezider Horváth Pohraničného 35 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Antoš Pohraničného 42 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
   26.08.1999Noví spoločníci:
   Dušan Antoš Pohraničného 42 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
   Dezider Horváth Pohraničného 35 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Antoš Pohraničného 42 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
   Dezider Horváth Pohraničného 35 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
   25.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Dušan Antoš Pohraničného 42 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
   Dezider Horváth Pohraničného 35 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Antoš Pohraničného 42 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
   Dezider Horváth Pohraničného 35 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
   24.03.1993Nové obchodné meno:
   D & D, spoločnosť s ručením obmedzením D & D, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Balkánska 107 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchodná činnosť pozostáva v nákupe za účelom ďalšieho predaja a predaji poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, drogistického tovaru, elektroinštalačného tovaru, elektroniky, textilu a osobných motorových vozidiel
   Hostinská činnosť
   Ubytovacie služby
   Noví spoločníci:
   Dušan Antoš Pohraničného 42 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
   Dezider Horváth Pohraničného 35 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Antoš Pohraničného 42 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
   Dezider Horváth Pohraničného 35 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10