Vytvoriť faktúru

FRONTERAS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FRONTERAS
IČO 31346901
DIČ 2020852592
IČ DPH SK2020852592
Dátum vzniku 09 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FRONTERAS
Havelkova 42
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 27 392 €
Zisk -2 959 €
Aktíva 14 216 €
Vlastný kapitál 14 216 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 376,395
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 356,159
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 356,159
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 50,911
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 288,169
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,079
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,533
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 418
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 418
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,422
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,422
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,422
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,693
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,061
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,632
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 703
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 703
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 376,395
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,257
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 7,245
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,695
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,450
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,959
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 364,538
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 362,423
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 350,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 14
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 12,409
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,537
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 485
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 485
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 326
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 185
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 541
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 578
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 578
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 600
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 600
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 27,392
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,691
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 22,701
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,358
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,626
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,297
D. Služby (účtová skupina 51) 3,253
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,401
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,578
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 791
4. Sociálne náklady (527, 528) 32
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 605
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,668
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,668
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 508
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,966
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 16,216
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 513
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 379
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 379
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 134
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -513
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,479
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,959
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4275036.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31346901 DIČ: 2020852592 IČ DPH: SK2020852592
 • Sídlo: FRONTERAS, Havelkova 42, 84103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Oliver Schäfer Havelkova 42 Bratislava 4 841 03 18.09.2008
  Ing. Vladimír Gažo Havelkova 42 Bratislava-Lamač 841 03 27.12.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Oliver Schäfer 3 253 € (49%) Havelkova 42 Bratislava 4 841 03
  Zuzana Schäfer Gažová 3 386 € (51%) Havelkova 42 Bratislava-Lamač 841 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.01.2014Nové sidlo:
   Havelkova 42 Bratislava-Lamač 841 03
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Schäfer Gažová Havelkova 42 Bratislava-Lamač 841 03 Vznik funkcie: 18.09.2008
   Ing. Vladimír Gažo Havelkova 42 Bratislava-Lamač 841 03 Vznik funkcie: 27.12.2013
   20.01.2014Zrušené sidlo:
   Palisády 15 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Schäfer Gažová Studenohorská 43 Bratislava 4 841 03 Vznik funkcie: 18.09.2008
   09.10.2008Noví spoločníci:
   Zuzana Schäfer Gažová Havelkova 42 Bratislava-Lamač 841 03
   Oliver Schäfer Havelkova 42 Bratislava 4 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Oliver Schäfer Havelkova 42 Bratislava 4 841 03 Vznik funkcie: 18.09.2008
   Zuzana Schäfer Gažová Studenohorská 43 Bratislava 4 841 03 Vznik funkcie: 18.09.2008
   08.10.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Gažo Palisády 15 Bratislava
   Viera Gažová Havelkova 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Gažo Palisády 15 Bratislava Vznik funkcie: 09.03.1993
   Viera Gažová Havelkova 42 Bratislava Vznik funkcie: 09.03.1993
   23.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Gažo Palisády 15 Bratislava Vznik funkcie: 09.03.1993
   Viera Gažová Havelkova 42 Bratislava Vznik funkcie: 09.03.1993
   22.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Gažo Palisády 15 Bratislava
   Viera Gažová Havelkova 42 Bratislava
   27.03.2001Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Gažo Palisády 15 Bratislava
   Viera Gažová Havelkova 42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Gažo Palisády 15 Bratislava
   Viera Gažová Havelkova 42 Bratislava
   26.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Gaža Palisády 15 Bratislava
   Viera Gažová Studenohorská 43 Bratislava
   Zbyhněv Olszar 932 Bystřice nad Olší Česká republika
   Vladislav Walek TYRA, 62 12 Třínec Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Gaža Palisády 15 Bratislava
   Viera Gažová Studenohorská 43 Bratislava
   Zbyhněv Olszar 932 Bystřice nad Olší Česká republika
   09.03.1993Nové obchodné meno:
   FRONTERAS, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Palisády 15 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti.
   Noví spoločníci:
   Vladimír Gaža Palisády 15 Bratislava
   Viera Gažová Studenohorská 43 Bratislava
   Zbyhněv Olszar 932 Bystřice nad Olší Česká republika
   Vladislav Walek TYRA, 62 12 Třínec Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Gaža Palisády 15 Bratislava
   Viera Gažová Studenohorská 43 Bratislava
   Zbyhněv Olszar 932 Bystřice nad Olší Česká republika