Vytvoriť faktúru

Veroshop - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Veroshop
IČO 31346910
DIČ 2020350552
IČ DPH SK2020350552
Dátum vzniku 30 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Veroshop
Ovsištské nám. 1
85219
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 776 €
Zisk -6 525 €
Aktíva 25 820 €
Vlastný kapitál -12 759 €
Kontaktné informácie
Email helena.botlova@zoznam.sk
Phone(s) 0262310442, 0911788818
Mobile phone(s) +421911788818, 0911788818
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 18,357
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 18,357
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,209
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,661
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 20
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 86
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,552
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 20,018
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -19,284
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 17,437
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,469
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -38,305
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,525
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 39,302
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 39,302
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 130
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 38,212
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 2,776
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,531
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 150
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 95
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 7,998
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 592
C. Služby (účtová skupina 51) 4,183
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 414
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,631
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,178
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,222
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,244
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 343
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 343
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -343
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -5,565
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,525
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31346910 DIČ: 2020350552 IČ DPH: SK2020350552
 • Sídlo: Veroshop, Ovsištské nám. 1, 85219, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Robert Jacko Uhrova 1 Bratislava 831 01 09.03.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Robert Jacko 6 640 € (100%) Uhrova 1 Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.05.2010Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Miroslav Borovička Majerníkova 58 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Miroslav Borovička Majerníkova 58 Bratislava
   09.03.2000Noví spoločníci:
   Ing. Robert Jacko Uhrova 1 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Robert Jacko Uhrova 1 Bratislava 831 01
   08.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Ján Borovička Líščie údolie 77 Bratislava
   17.04.1998Noví spoločníci:
   Ján Borovička Líščie údolie 77 Bratislava
   PhDr. Miroslav Borovička Majerníkova 58 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Miroslav Borovička Majerníkova 58 Bratislava
   16.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Štefan Baláž Bélu Kúna 45 Bratislava
   Ján Borovička Líščie údolie 77 Bratislava
   Miroslav Borovička K. Adlera 8 Bratislava
   Emília Dzúriková Béla Kúna 45 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Baláž
   Miroslav Borovička
   30.03.1993Nové obchodné meno:
   Veroshop spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ovsištské nám. 1 Bratislava 852 19
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Pekárenská výroba.
   Kúpa a predaj potravinárskych, priemyselných, spotrebných a tabakových výrobkov, balených alkoholických a nealkoholických nápojov a hračiek.
   Noví spoločníci:
   Štefan Baláž Bélu Kúna 45 Bratislava
   Ján Borovička Líščie údolie 77 Bratislava
   Miroslav Borovička K. Adlera 8 Bratislava
   Emília Dzúriková Béla Kúna 45 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Baláž
   Miroslav Borovička