Vytvoriť faktúru

CONSULTING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 19.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno CONSULTING
Stav V likvidácii
IČO 31347045
DIČ 2020317904
IČ DPH SK2020317904
Dátum vzniku 22 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CONSULTING
Súkennícka 13/1394
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 380 €
Zisk 79 €
Aktíva 364 290 €
Vlastný kapitál 58 620 €
Kontaktné informácie
Email dupm@dupm.sk
Phone(s) 0255565618, 0903801894
Mobile phone(s) 0903801894
Dátum aktualizácie údajov: 19.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,047
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,047
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,047
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,039
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,047
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -33,607
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -40,989
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 49,931
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -90,920
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 79
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 37,654
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 17,510
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 323
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 17,187
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 20,144
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 128
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 128
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 18,745
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,271
Dátum aktualizácie údajov: 19.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 8,380
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 8,380
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 8,380
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,512
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 41
D. Služby (účtová skupina 51) 4,196
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 275
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,868
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,143
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,829
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,342
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,342
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 487
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,829
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,039
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 79
Dátum aktualizácie údajov: 19.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 19.12.2016