Vytvoriť faktúru

SCHIV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno SCHIV
Stav Zrušená
IČO 31347053
DIČ 2020295167
IČ DPH SK2020295167
Dátum vzniku 16 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SCHIV
Hlavná 97
90061
Gajary
Finančné informácie
Tržby a výnosy 18 410 €
Zisk -20 782 €
Kontaktné informácie
Email schiv@slovanet.sk
Phone(s) 0903717202
Mobile phone(s) +421903717202
Dátum aktualizácie údajov: 24.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,399
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,334
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,323
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,116
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,116
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 194
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 13
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,011
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,544
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,467
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,065
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,065
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,399
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -4,081
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,638
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,638
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,424
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,424
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -20,782
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,480
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,816
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 70
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 70
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,513
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 70
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 21
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 142
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,664
Dátum aktualizácie údajov: 24.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 16,882
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 18,410
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 16,882
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,101
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 427
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 37,037
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,842
D. Služby (účtová skupina 51) 7,277
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 10,472
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,870
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,557
4. Sociálne náklady (527, 528) 45
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 890
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 8,909
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,647
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -18,627
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,763
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,195
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 740
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 740
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 455
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,195
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -19,822
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -20,782
Dátum aktualizácie údajov: 24.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 24.01.2017