Vytvoriť faktúru

SOLARFILM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SOLARFILM
IČO 31347126
DIČ 2020295530
IČ DPH SK2020295530
Dátum vzniku 15 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOLARFILM
Jančova 15
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 40 671 €
Zisk -14 201 €
Aktíva 843 594 €
Vlastný kapitál -1 636 718 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 832,020
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 503,385
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 449,402
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 110,507
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 338,407
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 488
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 53,983
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 3,983
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 50,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 327,911
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 294,659
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 102,789
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 102,789
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 463
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 191,407
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 33,252
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 33,252
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 724
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 74
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 650
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 832,020
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,650,919
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,315
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,315
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,647,672
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,647,672
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -14,201
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,482,939
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,482,289
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,083
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,083
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,476,246
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 650
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 650
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 40,645
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 40,671
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 40,645
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 56,087
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,512
D. Služby (účtová skupina 51) 15,219
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,996
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 27,864
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 27,864
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 496
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -15,416
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,914
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,968
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,968
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,968
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 791
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 791
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,177
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -13,239
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 962
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 962
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -14,201
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31347126 DIČ: 2020295530 IČ DPH: SK2020295530
 • Sídlo: SOLARFILM, Jančova 15, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02 28.01.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ivan Sollár 6 639 € (100%) Jančova 15 Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   27.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   15.04.1993Nové obchodné meno:
   SOLARFILM, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Jančova 15 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenstvo v oblasti filmovej reklamy a propagácie
   výroba, šírenie a verejné uvádzanie audiovizuálnych a obrazových programov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02