Vytvoriť faktúru

JADA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno JADA
IČO 31347312
DIČ 2020336087
IČ DPH SK2020336087
Dátum vzniku 15 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JADA
Vajnorská 101
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 602 730 €
Zisk -14 790 €
Aktíva 538 528 €
Vlastný kapitál 481 259 €
Kontaktné informácie
Email jada@jada.sk
Webová stránka http://www.jada.sk
Phone(s) +421249105000
Fax(es) 0249105009
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 535,050
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 233,080
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 233,080
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 209,464
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 23,616
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 299,644
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 51,294
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 51,294
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,828
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,448
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,448
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 51
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 329
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 245,522
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,497
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 240,025
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,326
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,027
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 299
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 535,050
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 466,469
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 74,355
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 74,355
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 23,108
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,435
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,435
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 22,195
2. Ostatné fondy (427, 42X) 22,195
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 354,166
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 459,605
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -105,439
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -14,790
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 68,581
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,232
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,232
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 61,207
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 32,102
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,102
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,854
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,221
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,090
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,940
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,142
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,142
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 597,408
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 602,730
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 32,368
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 20,195
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 544,845
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,887
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 435
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 613,015
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 13,386
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 288,590
D. Služby (účtová skupina 51) 15,164
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 247,016
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 178,203
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 61,449
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,364
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,678
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 41,177
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 41,177
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -10,285
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 280,268
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 787
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 787
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 787
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,247
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,246
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,460
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,745
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,045
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,045
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -14,790
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31347312 DIČ: 2020336087 IČ DPH: SK2020336087
 • Sídlo: JADA, Vajnorská 101, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Kečkeš Robotnícka 10 Bratislava 15.04.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Kečkeš 74 355 € (100%) Robotnícka 10 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.05.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Jantoš Mlynské Nivy 4 Bratislava
   18.12.2003Nové sidlo:
   Vajnorská 101 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Kečkeš Robotnícka 10 Bratislava
   17.12.2003Zrušené sidlo:
   Robotnícka 10 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kečkeš Robotnícka 10 Bratislava
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Kečkeš Robotnícka 10 Bratislava
   Ing. Július Jantoš Mlynské Nivy 4 Bratislava
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Jantoš Mlynské Nivy 4 Bratislava
   Ing. Ján Kečkeš Teplická 13 Bratislava
   09.10.1995Nové sidlo:
   Robotnícka 10 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   montážne práce protislnečnej a zatemňovacej techniky
   výroba protislnečnej a zatemňovacej techniky
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Kečkeš Teplická 13 Bratislava
   08.10.1995Zrušené sidlo:
   Teplická 13 Bratislava 831 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba žalúzií
   montáž žalúzií
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Butkovský Vlastenecké nám. 8 Bratislava
   Ing. Ján Kečkeš Teplická 13 Bratislava
   Ivan Varga Vlastenecké nám 8 Bratislava
   24.11.1993Nové predmety činnosti:
   výroba žalúzií
   Noví spoločníci:
   Ing. Július Jantoš Mlynské Nivy 4 Bratislava
   Ing. Ján Kečkeš Teplická 13 Bratislava
   23.11.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kečkeš Teplická 13 Bratislava
   15.04.1993Nové obchodné meno:
   JADA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Teplická 13 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť nákup a predaj bytových doplnkov, keramiky, a ostatných tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru
   návrhy technologických postupov v oblasti strojárenstva
   montáž žalúzií
   Noví spoločníci:
   Juraj Butkovský Vlastenecké nám. 8 Bratislava
   Ing. Ján Kečkeš Teplická 13 Bratislava
   Ivan Varga Vlastenecké nám 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Kečkeš Robotnícka 10 Bratislava