Vytvoriť faktúru

UWIN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno UWIN
Stav Zrušená
IČO 31347452
DIČ 2020350618
Dátum vzniku 26 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UWIN
Fedinova 4
85101
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -525 €
Aktíva 12 506 €
Vlastný kapitál 12 161 €
Kontaktné informácie
Email uwin@xamix.net
Phone(s) 0948400736
Mobile phone(s) 0948400736
Dátum aktualizácie údajov: 18.02.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,461
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,461
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 12,461
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,637
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 5,128
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -269
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -525
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 824
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 344
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 480
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Dátum aktualizácie údajov: 18.02.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 3
C. Služby (účtová skupina 51) 3
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 10
X. Výnosové úroky (662) 10
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 50
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 50
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -40
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -43
P. Daň z príjmov (591, 595) 482
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -525
Dátum aktualizácie údajov: 18.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 18.02.2016