Vytvoriť faktúru

DEKOSTA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DEKOSTA
IČO 31347533
DIČ 2020298555
IČ DPH SK2020298555
Dátum vzniku 16 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DEKOSTA
Masarykova 11
08001
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 500 €
Zisk 1 144 €
Kontaktné informácie
Email exel.karol@isternet.sk
Phone(s) 0255571102
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,421
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,000
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,421
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 12,421
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,770
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,670
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,670
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 767
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,189
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,144
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,651
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,501
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 41
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,460
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 150
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 2,500
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,500
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 307
C. Služby (účtová skupina 51) 307
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,193
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,193
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 89
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 89
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -89
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,104
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,144
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31347533 DIČ: 2020298555 IČ DPH: SK2020298555
 • Sídlo: DEKOSTA, Masarykova 11, 08001, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Apríla 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.05.2013Nové sidlo:
   Masarykova 11 Prešov 080 01
   16.05.2013Zrušené sidlo:
   Hlboká 4230/14 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Karol Jurda , CSc. Hlboká 14 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 16.04.1993
   24.05.2012Zrušeny spoločníci:
   Dipl. Ing. Karol Jurda , CSc. Hlboká 14 Bratislava 811 04
   Dipl. Ing. Miroslav Kavický Partizánska 796 Galanta 924 01
   Dr. Peter J. Müller Hauptstrasse 9 Paterunion Rakúska republika
   12.05.2010Nové predmety činnosti:
   projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
   vykonávanie technických prác pre geologický výskum a geologický prieskum (vrtné práce)
   monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
   sanácia geologického prostredia
   sanácia environmentálnej záťaže
   11.05.2010Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie geologických prác
   10.04.2008Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Pavel Polák Soľankova 9 Prešov 080 05
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Pavel Polák Soľankova 9 Prešov 080 05 Vznik funkcie: 15.01.2008
   25.02.2004Nové sidlo:
   Hlboká 4230/14 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Karol Jurda , CSc. Hlboká 14 Bratislava 811 04
   Dipl. Ing. Miroslav Kavický Partizánska 796 Galanta 924 01
   24.02.2004Zrušené sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 812 88
   Zrušeny spoločníci:
   Dipl. Ing. Karol Jurda , CSc. Hlboká 14 Bratislava 811 04
   Dipl. Ing. Miroslav Kavický Partizánska 796 Galanta 924 01
   Mag. Alfred Würzner Antonlangergasse 5 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Miroslav Kavický Partizánska 796 Galanta 924 01 Vznik funkcie: 16.04.1993 Skončenie funkcie: 26.01.2004
   16.01.2004Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Karol Jurda , CSc. Hlboká 14 Bratislava 811 04
   Dipl. Ing. Miroslav Kavický Partizánska 796 Galanta 924 01
   Dr. Heinrich Wallner Heuberg 192 Salzburg Rakúska republika
   Dr. Peter J. Müller Hauptstrasse 9 Paterunion Rakúska republika
   Mag. Alfred Würzner Antonlangergasse 5 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Miroslav Kavický Partizánska 796 Galanta 924 01 Vznik funkcie: 16.04.1993 Skončenie funkcie: 26.01.2004
   Dipl. Ing. Karol Jurda , CSc. Hlboká 14 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 16.04.1993
   15.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Dipl. Ing. Karol Jurda Hlboká 14 Bratislava 811 03
   Dipl. Ing. Miroslav Kavický Partizánska 796 Galanta
   Dr. Peter J. Müller Hauptstrasse 9 Paterunion Rakúska republika
   Dr. Heinrich Wallner Heuberg 192 Salzburg Rakúska republika
   Mag. Alfred Würzner Antonlangergasse 5 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Karol Jurda Hlboká 14 Bratislava 811 03
   Dipl. Ing. Miroslav Kavický Partizánska 796 Galanta
   06.09.1995Nové sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 812 88
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmivykonávanie sanačných a likvidačných prác
   sprostredkovanie v oblasti ekológie
   kúpa a predaj ekologických zariadení a materiálu
   vykonávanie geologických prác
   05.09.1995Zrušené sidlo:
   Panenská 24 Bratislava 811 03
   16.04.1993Nové obchodné meno:
   DEKOSTA, spol. s. r. o.
   Nové sidlo:
   Panenská 24 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia
   sprostredkovanie projektovej činnosti v oblasti životného prostredia
   budovanie monitorovacích systémov
   Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Karol Jurda Hlboká 14 Bratislava 811 03
   Dipl. Ing. Miroslav Kavický Partizánska 796 Galanta
   Dr. Peter J. Müller Hauptstrasse 9 Paterunion Rakúska republika
   Dr. Heinrich Wallner Heuberg 192 Salzburg Rakúska republika
   Mag. Alfred Würzner Antonlangergasse 5 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dipl. Ing. Karol Jurda Hlboká 14 Bratislava 811 03
   Dipl. Ing. Miroslav Kavický Partizánska 796 Galanta