Vytvoriť faktúru

EKOPO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKOPO
IČO 31347631
DIČ 2020317585
IČ DPH SK2020317585
Dátum vzniku 29 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOPO
Zelinárska 4
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 71 371 €
Zisk 12 068 €
Aktíva 202 758 €
Vlastný kapitál 189 180 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421905960236
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 212,449
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 118,184
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 17,147
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,449
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,698
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 101,037
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 101,037
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 93,662
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 33,948
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 33,948
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,948
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 59,714
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,772
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 57,942
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 603
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 603
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 212,449
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 201,248
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 181,877
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 181,877
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,068
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,201
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,564
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,564
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,467
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 88
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 88
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,613
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,031
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,735
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,170
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,170
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 70,969
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 71,371
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 70,969
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 300
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 102
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 58,498
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,811
D. Služby (účtová skupina 51) 4,881
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 40,792
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 29,514
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,347
4. Sociálne náklady (527, 528) 931
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 679
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,693
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,693
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,642
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,873
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 62,277
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,756
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 3,750
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 3,750
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 62
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 62
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,694
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,567
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,499
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,499
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,068
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31347631 DIČ: 2020317585 IČ DPH: SK2020317585
 • Sídlo: EKOPO, Zelinárska 4, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Pohlod Kuklovská 55 Bratislava 841 05 10.07.1998
  Ing. Oľga Pohlodová Kuklovská 55 Bratislava 841 05 10.07.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jozef Pohlod 3 319 € (50%) Kuklovská 55 Bratislava 841 05
  Ing. Oľga Pohlodová 3 319 € (50%) Kuklovská 55 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Pohlod Kuklovská 55 Bratislava 841 05
   Ing. Oľga Pohlodová Kuklovská 55 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Pohlod Kuklovská 55 Bratislava 841 05
   Ing. Oľga Pohlodová Kuklovská 55 Bratislava 841 05
   09.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Pohlod Kuklovská 55 Bratislava 841 05
   Ing. Oľga Pohlodová Kuklovská 55 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Pohlod Kuklovská 55 Bratislava 841 05
   Ing. Oľga Pohlodová Kuklovská 55 Bratislava 841 05
   19.11.1997Nové sidlo:
   Zelinárska 4 Bratislava 821 08
   18.11.1997Zrušené sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 821 09
   13.04.1995Nové sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 821 09
   12.04.1995Zrušené sidlo:
   Šumavská 38 Bratislava 826 60
   29.03.1993Nové obchodné meno:
   EKOPO spol. s. r. o.
   Nové sidlo:
   Šumavská 38 Bratislava 826 60
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť ekonomického a organizačného poradcu
   činnosť účtovného poradcu
   kúpa rozlilčného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   výkon auditorskej činnosti pre podnikateľské subjekty
   daňové poradenstvo pre podnikateľské subjekty
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Pohlod Kuklovská 55 Bratislava 841 05
   Ing. Oľga Pohlodová Kuklovská 55 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Pohlod Kuklovská 55 Bratislava 841 05
   Ing. Oľga Pohlodová Kuklovská 55 Bratislava 841 05