Vytvoriť faktúru

TTC MARCONI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TTC MARCONI
IČO 31347649
DIČ 2020319532
IČ DPH SK2020319532
Dátum vzniku 05 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TTC MARCONI
Hraničná 18
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 038 012 €
Zisk 162 423 €
Aktíva 768 127 €
Vlastný kapitál 571 094 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0253410010, 0253413969
Fax(es) 0253413969
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 881,992
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 27,741
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 27,741
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 27,741
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 843,871
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 15,600
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 15,600
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 9,497
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 9,497
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 455,380
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 454,417
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 454,417
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 963
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 363,394
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 560
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 362,834
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 10,380
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 10,380
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 881,992
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 533,517
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 200,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 200,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 9,918
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 42,746
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 42,746
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 118,430
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 118,430
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 162,423
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 348,475
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,040
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,040
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 17,022
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 17,022
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 295,263
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 183,785
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 183,785
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 19,635
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,668
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 76,996
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,179
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 35,150
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,694
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 22,456
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,038,012
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,038,012
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 72,061
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 965,951
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 830,012
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 27,914
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 326,838
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 5,147
D. Služby (účtová skupina 51) 250,523
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 195,274
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 146,320
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 44,848
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,106
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,503
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,841
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,841
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,972
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 208,000
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 427,590
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 55
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 53
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 53
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,668
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 994
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 994
O. Kurzové straty (563) 74
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 600
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,613
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 206,387
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 43,964
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 45,622
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -1,658
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 162,423
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31347649 DIČ: 2020319532 IČ DPH: SK2020319532
 • Sídlo: TTC MARCONI, Hraničná 18, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Arnold Peška Palisády 30 Bratislava 811 06 09.01.1998
  Ing. Andrej Kostráb Tomášikova 37 Poprad 058 01 01.01.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  TTC MARCONI, s.r.o. 200 000 € (100%) Praha 10 100 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.01.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Kostráb Tomášikova 37 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 01.01.2014
   29.04.2011Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zák. č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti (projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava)
   30.05.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Medek Rezedová 3 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 29.01.2003
   08.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Medek Rezedová 3 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 29.01.2003
   07.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Medek Sekulská 5 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 29.01.2003
   25.02.2004Nové obchodné meno:
   TTC MARCONI, s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Medek Sekulská 5 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 29.01.2003
   24.02.2004Zrušené obchodné meno:
   TTC Bratislava, spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   14.08.2003Noví spoločníci:
   TTC MARCONI, s.r.o. IČO: 48 591 254 Třebohostická 987/5 Praha 10 100 00 Česká republika
   13.08.2003Zrušeny spoločníci:
   TTC TESLA TELEKOMUNIKACE, s.r.o. IČO: 41 194 403 Třebohostická 987/5 Praha 10 100 43 Česká republika
   16.07.2002Nové sidlo:
   Hraničná 18 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   TTC TESLA TELEKOMUNIKACE, s.r.o. IČO: 41 194 403 Třebohostická 987/5 Praha 10 100 43 Česká republika
   15.07.2002Zrušené sidlo:
   Bajkalská 27 Bratislava 827 21
   Zrušeny spoločníci:
   TTC TESLA TELEKOMUNIKACE, s.r.o. IČO: 41 194 403 Třebohostická 987/5 Praha 10 100 43 Česká republika
   Ing. Arnold Peška Palisády 30 Bratislava 811 06
   19.06.2001Nové predmety činnosti:
   montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
   15.05.2000Noví spoločníci:
   TTC TESLA TELEKOMUNIKACE, s.r.o. IČO: 41 194 403 Třebohostická 987/5 Praha 10 100 43 Česká republika
   Ing. Arnold Peška Palisády 30 Bratislava 811 06
   14.05.2000Zrušeny spoločníci:
   TESLA TELEKOMUNIKACE, spol. s r.o. IČO: 41 194 403 Třebohostická 987/5 Praha 10 100 43 Česká republika
   Ing. Arnold Peška Palisády 30 Bratislava 811 06
   23.11.1998Noví spoločníci:
   TESLA TELEKOMUNIKACE, spol. s r.o. IČO: 41 194 403 Třebohostická 987/5 Praha 10 100 43 Česká republika
   Ing. Arnold Peška Palisády 30 Bratislava 811 06
   22.11.1998Zrušeny spoločníci:
   IMTECH CS s.r.o. IČO: 49 356 615 Třebohostická 987/5 Praha 10 100 43 Česká republika
   Ing. Igor Leško , CSc. Studenohorská 20 Bratislava 841 03
   Ing. Arnold Peška Palisády 30 Bratislava 811 06
   09.01.1998Nové obchodné meno:
   TTC Bratislava, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   IMTECH CS s.r.o. IČO: 49 356 615 Třebohostická 987/5 Praha 10 100 43 Česká republika
   Ing. Igor Leško , CSc. Studenohorská 20 Bratislava 841 03
   Ing. Arnold Peška Palisády 30 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Arnold Peška Palisády 30 Bratislava 811 06
   08.01.1998Zrušené obchodné meno:
   IMTECH EGU, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   IMTECH EGU, s.r.o. Třebohostická 987/5 Praha 10 Česká republika
   Ing. Ladislav Biro Černyševského 1 Bratislava
   Ing. Jozef Čulen Myjavská 6 Bratislava
   Ing. Peter Hrbík Wolkrova 11 Bratislava
   Ing. František Irman Lachova 35 Bratislava 851 03
   Ing. Marian Kremničan Gajova 5 Bratislava 811 09
   Ing. Igor Leško , CSc. Studenohorská 20 Bratislava 841 03
   Ing. Arnold Peška Palisády 30 Bratislava
   Ing. Koloman Prónay Lehotského 4 Bratislava 811 05
   RNDr. Ondrej Segeč , CSc. Líščie Nivy 2 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Leško , CSc. Studenohorská 20 Bratislava 841 03
   Ing. Arnold Peška Palisády 30 Bratislava
   06.07.1995Noví spoločníci:
   IMTECH EGU, s.r.o. Třebohostická 987/5 Praha 10 Česká republika
   05.07.1995Zrušeny spoločníci:
   IMTECH CS, s.r.o. Třebohostická 987/5 Praha 10 Česká republika
   Ing. Jozef Baltazárovič Mudroňova 101 Bratislava 811 04
   Ing. Peter Danek Romanova 44 Bratislava
   Ing. Zoltán Varga 217 Zlaté Klasy 930 39
   25.11.1993Nové obchodné meno:
   IMTECH EGU, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy meracej, riadiacej a regulačnej techniky
   sprostredkovanie v oblasti služieb
   poradenstvo a inžinierska činnosť pri zavádzaní meracej, riadiacej a regulačnej techniky
   nákup a predaj spotrebného a priemyselného tovaru
   poskytovanie software - predaj hotových výrobkov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   Noví spoločníci:
   IMTECH CS, s.r.o. Třebohostická 987/5 Praha 10 Česká republika
   Ing. Ladislav Biro Černyševského 1 Bratislava
   Ing. Jozef Čulen Myjavská 6 Bratislava
   Ing. Peter Danek Romanova 44 Bratislava
   Ing. Peter Hrbík Wolkrova 11 Bratislava
   Ing. Arnold Peška Palisády 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Arnold Peška Palisády 30 Bratislava
   24.11.1993Zrušené obchodné meno:
   RIS, spol. s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   Poskytovanie sofstwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku./ Sprostredkovanie v oblasti služieb. Poradenstvo a inžinierska činnosť pri zavádzaní meracej, riadiacej a regulačnej techniky. Nákup a predaj spotrebného a priemyselného tovaru v rozsahu voľnej živnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Kremničan Gajova 5 Bratislava 811 09
   Ing. Koloman Prónay Lehotského 4 Bratislava 811 05
   05.04.1993Nové obchodné meno:
   RIS, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 27 Bratislava 827 21
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Poskytovanie sofstwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku./ Sprostredkovanie v oblasti služieb. Poradenstvo a inžinierska činnosť pri zavádzaní meracej, riadiacej a regulačnej techniky. Nákup a predaj spotrebného a priemyselného tovaru v rozsahu voľnej živnosti.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Baltazárovič Mudroňova 101 Bratislava 811 04
   Ing. František Irman Lachova 35 Bratislava 851 03
   Ing. Marian Kremničan Gajova 5 Bratislava 811 09
   Ing. Igor Leško , CSc. Studenohorská 20 Bratislava 841 03
   Ing. Koloman Prónay Lehotského 4 Bratislava 811 05
   RNDr. Ondrej Segeč , CSc. Líščie Nivy 2 Bratislava 821 08
   Ing. Zoltán Varga 217 Zlaté Klasy 930 39
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marian Kremničan Gajova 5 Bratislava 811 09
   Ing. Igor Leško , CSc. Studenohorská 20 Bratislava 841 03
   Ing. Koloman Prónay Lehotského 4 Bratislava 811 05