Vytvoriť faktúru

MEDATA Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MEDATA Slovakia
IČO 31347657
DIČ 2020293077
IČ DPH SK2020293077
Dátum vzniku 20 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDATA Slovakia
Panenská 24
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 65 836 €
Zisk -4 567 €
Kontaktné informácie
Email steiner@medata.sk
Phone(s) 0220752442, 0905476381
Mobile phone(s) 0905476381
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 30,796
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 30,796
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 30,796
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 62,946
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 43,429
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,428
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,255
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 93,742
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 57,976
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,655
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 49,249
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,567
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 35,766
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 35,766
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,673
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 322
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,863
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 27,908
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 65,836
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 38,329
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 27,507
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 68,412
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 19,648
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,761
C. Služby (účtová skupina 51) 14,025
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,292
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 23,956
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,730
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,576
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 24,402
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 26
X. Výnosové úroky (662) 2
XI. Kurzové zisky (663) 24
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 883
N. Kurzové straty (563) 342
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 541
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -857
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,433
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,134
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,567
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31347657 DIČ: 2020293077 IČ DPH: SK2020293077
 • Sídlo: MEDATA Slovakia, Panenská 24, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Eugen Steiner Plachého 29 Bratislava 20.04.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Eugen Steiner 1 000 € (15.1%) Plachého 29 Bratislava
  Ing. Peter Steiner 5 639 € (84.9%) Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.02.2010Noví spoločníci:
   Ing. Peter Steiner Kulíškova 1001/39 Bratislava 821 08
   25.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Steiner Nejedlého 1907/19 Bratislava 841 02
   28.11.2009Noví spoločníci:
   Ing. Peter Steiner Nejedlého 1907/19 Bratislava 841 02
   25.10.2008Nové sidlo:
   Panenská 24 Bratislava 811 03
   24.10.2008Zrušené sidlo:
   Žilinská 2 Bratislava 811 06
   12.01.2007Noví spoločníci:
   Eugen Steiner Plachého 29 Bratislava
   11.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Eugen Steiner Plachého 29 Bratislava
   21.11.2003Noví spoločníci:
   Eugen Steiner Plachého 29 Bratislava
   20.11.2003Zrušeny spoločníci:
   AxMediTec AB Stockholm Švédske kráľovstvo
   09.05.2002Nový štatutárny orgán:
   Eugen Steiner Plachého 29 Bratislava Vznik funkcie: 20.04.1993
   08.05.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Eugen Steiner Plachého 29 Bratislava
   10.07.2001Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti medicínskej techniky, diagnost., terapeut. a meracích zariadení a regulačnej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   reklamná a propagačná činnosť
   výroba a opravy lekárskych prístrojov a nástrojov
   09.07.2001Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná a sprostredk.činnosť v obl. medicínskej techniky
   diagnost., terapeut. a meracích zariadení a regulač. techniky
   21.06.1999Noví spoločníci:
   AxMediTec AB Stockholm Švédske kráľovstvo
   20.06.1999Zrušeny spoločníci:
   AxMediTec AB Stockholm Švédske kráľovstvo
   16.12.1998Noví spoločníci:
   AxMediTec AB Stockholm Švédske kráľovstvo
   15.12.1998Zrušeny spoločníci:
   MEDATA AB Ax Trade East Aktiebolag Stockholm Švédske kráľovstvo
   06.05.1998Noví spoločníci:
   MEDATA AB Ax Trade East Aktiebolag Stockholm Švédske kráľovstvo
   05.05.1998Zrušeny spoločníci:
   MEDATA AB Ax Trade East Aktiebolag Stockholm Švédske kráľovstvo
   17.06.1997Nové sidlo:
   Žilinská 2 Bratislava 811 06
   16.06.1997Zrušené sidlo:
   Vlárska 11 Bratislava 831 01
   15.11.1995Nový štatutárny orgán:
   Eugen Steiner Plachého 29 Bratislava
   14.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Eugen Steiner Ľubinská 4 Bratislava
   15.11.1994Nové sidlo:
   Vlárska 11 Bratislava 831 01
   14.11.1994Zrušené sidlo:
   Ľubinská 4 Bratislava 811 03
   20.04.1993Nové obchodné meno:
   MEDATA Slovakia, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ľubinská 4 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredk.činnosť v obl. medicínskej techniky
   diagnost., terapeut. a meracích zariadení a regulač. techniky
   Noví spoločníci:
   MEDATA AB Ax Trade East Aktiebolag Stockholm Švédske kráľovstvo
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Eugen Steiner Ľubinská 4 Bratislava