Vytvoriť faktúru

VANCI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VANCI
IČO 31347720
DIČ 2020333315
IČ DPH SK2020333315
Dátum vzniku 24 Marca 1993
Právna forma Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo VANCI
Nobelova 46
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 49 780 €
Zisk 13 474 €
Aktíva 47 790 €
Vlastný kapitál 23 974 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.vanci.sk/
Mobile phone(s) +421910946101, +421911846101, +421911746101, +421911946101
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 41,230
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 176
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,121
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 41,230
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 17,556
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 4,082
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 4,082
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 13,474
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 23,674
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 23,674
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 52
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 713
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 558
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 22,351
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 49,780
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 22,832
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 26,143
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 374
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 431
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 36,174
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 16,797
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,485
C. Služby (účtová skupina 51) 9,411
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 8,461
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 13,606
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,282
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 132
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 132
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -132
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 13,474
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 13,474
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015