Vytvoriť faktúru

LAMIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno LAMIA
IČO 31347801
DIČ 2020811595
IČ DPH SK2020811595
Dátum vzniku 20 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LAMIA
Veternicova 7
84105
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -46 865 €
Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 0
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -285,075
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 23,568
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 23,568
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -261,778
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -261,778
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -46,865
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 285,075
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 100,942
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 100,942
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 184,133
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 30,325
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 30,325
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 146,424
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,440
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,944
Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 46,385
D. Služby (účtová skupina 51) 18
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 46,367
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -46,385
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -18
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -46,385
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -46,865
Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016
 • IČO:31347801 DIČ: 2020811595 IČ DPH: SK2020811595
 • Sídlo: LAMIA, Veternicova 7, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Doc. Ing. Juraj Cvečko, CSc. Pieskovcová 28 Bratislava 04.10.1996
  Ing. Darina Prnová Bullova 1 Bratislava 841 01 30.11.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  OTIS spol. s r.o 0 € (0%) Bratislava 821 09
  Ing. Ľudovít Hudák 11 950 € (50.7%) Vranovská 61 Bratislava 851 02
  Ing. Darina Prnová 996 € (4.2%) Bratislava 841 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.12.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Darina Prnová Bullova 1 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 30.11.2015
   13.04.2013Noví spoločníci:
   Ing. Darina Prnová Bullova 1 Bratislava 841 01
   18.08.1999Nové sidlo:
   Veternicova 7 Bratislava 841 05
   04.10.1996Noví spoločníci:
   OTIS spol. s r.o Trenčianska 55 Bratislava 821 09
   Ing. Ľudovít Hudák Vranovská 61 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc. Ing. Juraj Cvečko , CSc. Pieskovcová 28 Bratislava
   24.06.1993Nové predmety činnosti:
   zahraničnoobchodná činnosť súvisiaca s predmetom činnosti okrem komodít, pre ktoré je potrebné osobitné povolenie
   pohostinská činnosť
   20.04.1993Nové obchodné meno:
   LAMIA, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti