Vytvoriť faktúru

LASER - ELTEK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LASER - ELTEK
IČO 31348084
DIČ 2020319433
IČ DPH SK2020319433
Dátum vzniku 16 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LASER - ELTEK
Šulekova 44
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 110 338 €
Zisk -189 €
Aktíva 43 709 €
Vlastný kapitál 19 186 €
Kontaktné informácie
Email laser-e@nextra.sk
Webová stránka http://www.laser-e.sk
Mobile phone(s) +421905238200, +421948759320
Fax(es) 0254414439, 0254411110
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 24,456
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,659
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 137
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,461
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 24,456
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,998
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 694
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 11,853
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -189
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,458
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 5,458
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,588
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,770
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 100
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 110,338
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 56,624
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 48,856
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,858
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 107,827
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 37,764
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,403
C. Služby (účtová skupina 51) 42,607
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 217
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,368
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 5,467
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,001
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,511
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,706
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 673
N. Kurzové straty (563) 6
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 667
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -670
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,841
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,030
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -189
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015