Vytvoriť faktúru

V e V - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno V e V
IČO 31348203
DIČ 2020343677
IČ DPH SK2020343677
Dátum vzniku 15 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo V e V
Harmincova 1/B
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 93 535 €
Zisk -55 667 €
Aktíva 76 502 €
Vlastný kapitál -93 966 €
Kontaktné informácie
Email vev@vev.sk
Phone(s) 0265422490
Mobile phone(s) +421903426996, 0903222551
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 59,859
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 16,992
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 16,992
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,381
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,611
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 42,669
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 22,943
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 21,491
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,491
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,452
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 19,726
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 13,918
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,808
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 198
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 198
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 59,859
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -147,682
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 996
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -99,650
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -99,650
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -55,667
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 207,541
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 207,541
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 119,096
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 119,096
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 22,745
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 21,445
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 28,013
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,242
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 93,535
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 93,535
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 93,341
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 194
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 147,365
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 18,654
D. Služby (účtová skupina 51) 39,792
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 75,062
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 54,471
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 19,229
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,362
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,268
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,558
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,558
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,031
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -53,830
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 34,895
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,837
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,837
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,837
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -55,667
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -55,667
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31348203 DIČ: 2020343677 IČ DPH: SK2020343677
 • Sídlo: V e V, Harmincova 1/B, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Pavol Sedlák M. Marečka 18 Bratislava 841 07 18.12.1996
  Danka Sedláková M. Marečka 18 Bratislava 841 07 31.03.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Pavol Sedlák 6 639 € (100%) M. Marečka 18 Bratislava 841 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.01.2014Nové sidlo:
   Harmincova 1/B Bratislava 841 01
   20.01.2014Zrušené sidlo:
   Staré Grunty 36 Bratislava 842 25
   31.03.2009Nové predmety činnosti:
   chov a predaj akvaristických rybičiek
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Pavol Sedlák M. Marečka 18 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 18.12.1996
   Danka Sedláková M. Marečka 18 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 31.03.2009
   30.03.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Pavol Sedlák M. Marečka 18 Bratislava 841 07
   24.01.2001Noví spoločníci:
   Mgr. Pavol Sedlák M. Marečka 18 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   23.01.2001Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Písecký Kovácsová 68 Bratislava 851 10
   Mgr. Pavol Sedlák M. Marečka 18 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Tomáš Písecký Kovácsová 68 Bratislava 851 10
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Tomáš Písecký Kovácsová 68 Bratislava 851 10
   Mgr. Pavol Sedlák M. Marečka 18 Bratislava 841 07
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Písecký Kovácsová 68 Bratislava 851 10
   Pavol Sedlák M. Marečka 18 Bratislava 841 07
   18.12.1996Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tomáš Písecký Kovácsová 68 Bratislava 851 10
   Mgr. Pavol Sedlák M. Marečka 18 Bratislava 841 07
   17.12.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Sedlák M. Marečka 18 Bratislava 841 07
   19.10.1993Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba
   15.04.1993Nové obchodné meno:
   V e V, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Staré Grunty 36 Bratislava 842 25
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   papierenská, kartonážna a knihárska výroba
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   Noví spoločníci:
   Tomáš Písecký Kovácsová 68 Bratislava 851 10
   Pavol Sedlák M. Marečka 18 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Sedlák M. Marečka 18 Bratislava 841 07