Vytvoriť faktúru

ARCUS SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ARCUS SLOVAKIA
IČO 31348297
DIČ 2020345503
IČ DPH SK2020345503
Dátum vzniku 27 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARCUS SLOVAKIA
vilová 2
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 151 513 €
Zisk 4 585 €
Kontaktné informácie
Email arcus@arcusnet.sk
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 62,484
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 30,206
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 30,206
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 30,206
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 32,043
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,686
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,686
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 24,059
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 24,059
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,059
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,298
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,070
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,228
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 235
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 235
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 62,484
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,685
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 733
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 733
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 6,727
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6,727
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,585
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,799
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 478
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 478
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 43,321
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,072
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,072
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 36,110
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,210
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 850
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,079
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 144,934
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 151,513
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 21,942
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 122,992
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,300
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,279
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 145,270
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 19,333
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,952
D. Služby (účtová skupina 51) 34,390
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 66,725
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 46,023
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 16,720
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,982
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 320
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,068
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,068
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,482
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,243
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 81,259
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 139
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 139
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -137
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,106
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,521
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,521
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,585
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
 • IČO:31348297 DIČ: 2020345503 IČ DPH: SK2020345503
 • Sídlo: ARCUS SLOVAKIA, vilová 2, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavel Balogh Jozefa Cigera Hrnoského 1637/26 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02 08.04.2016
  Ing. Pavol Bazovský Rusovská cesta 3298/17 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01 08.04.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavel Balogh 3 320 € (50%) Bratislava
  IVI, s.r.o. 3 320 € (50%) Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.04.2016Nové sidlo:
   vilová 2 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
   Nové predmety činnosti:
   Počítačové služby
   Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   Noví spoločníci:
   IVI, s.r.o. Rusovská cesta 17 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Balogh Jozefa Cigera Hrnoského 1637/26 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
   Ing. Pavol Bazovský Rusovská cesta 3298/17 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
   26.11.1999Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Balogh Bradáčova 5 Bratislava
   27.04.1993Nové obchodné meno:
   ARCUS SLOVAKIA s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Prenájom nehnuteľností
   Leasing, prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   Podnikateľské poradenstvo v obchode, výpočtovej technike
   Výroba, inštal. a servis elektrických strojov a prístrojov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia