Vytvoriť faktúru

ARKO Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ARKO Slovakia
IČO 31348343
DIČ 2020329047
IČ DPH SK2020329047
Dátum vzniku 20 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARKO Slovakia
Rebarborová 35
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 29 992 €
Zisk -694 €
Kontaktné informácie
Email ravaszova@stonline.sk
Phone(s) 0905610225, 0905602919
Mobile phone(s) 0905602919, 0905610225
Fax(es) 0243191012
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 26,222
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,692
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,257
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,257
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 16,948
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 16,840
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,840
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 64
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 44
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,487
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 664
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,823
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 530
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 530
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 26,222
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -15,987
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -22,597
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -22,597
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -694
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,209
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 626
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 626
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 41,345
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 125
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 36,739
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 172
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,309
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 238
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 238
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 29,992
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 29,992
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,980
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 27,333
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -321
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,792
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,251
D. Služby (účtová skupina 51) 1,559
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 10,985
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,163
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,778
4. Sociálne náklady (527, 528) 44
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,351
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,428
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,428
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 218
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,200
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,503
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,934
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 52
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 52
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,882
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,934
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 266
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -694
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015