Vytvoriť faktúru

UNIMONT ČAJKOV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno UNIMONT ČAJKOV
IČO 31348360
DIČ 2020329058
IČ DPH SK2020329058
Dátum vzniku 28 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNIMONT ČAJKOV
Slatinská 4
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 248 495 €
Zisk 18 389 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 372,119
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 372,119
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 361,605
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 361,605
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 361,605
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,514
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 263
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,251
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 372,119
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -123,805
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,971
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,971
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -149,497
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 26,035
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -175,532
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,389
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 495,924
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,264
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,264
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 494,660
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 356,698
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 356,698
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 97,213
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,139
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,468
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 36,142
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,244,395
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,248,495
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,244,395
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,100
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,225,973
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 19,874
D. Služby (účtová skupina 51) 1,165,658
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 31,860
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 23,173
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,020
4. Sociálne náklady (527, 528) 667
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,581
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,522
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 58,863
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,254
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,254
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,253
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 21,269
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,389
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31348360 DIČ: 2020329058 IČ DPH: SK2020329058
 • Sídlo: UNIMONT ČAJKOV, Slatinská 4, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ján Bielik Slatinská 4 Bratislava 821 07 14.10.1999
  Jozef Bob Nová Dedina 431 Nová Dedinka 935 25 14.10.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ján Bielik 1 162 € (16.7%) Slatinská 4 Bratislava 821 07
  Jozef Bob 1 162 € (16.7%) Nová Dedina 431 Nová Dedinka 935 25
  Pavel Czira 1 162 € (16.7%) Šamorín 931 01
  Jozef Chlebo 1 162 € (16.7%) Bratislava 821 03
  František Pavešic 1 162 € (16.7%) Hrobákova 10 Bratislava 851 02
  Mgr. Ján Uhnák 1 162 € (16.7%) Čajkov 332 Čajkov 935 24
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.10.1999Noví spoločníci:
   Ján Bielik Slatinská 4 Bratislava 821 07
   Jozef Bob Nová Dedina 431 Nová Dedinka 935 25
   Pavel Czira Vinohradská 23 Šamorín 931 01
   Jozef Chlebo Exnárova 41 Bratislava 821 03
   František Pavešic Hrobákova 10 Bratislava 851 02
   Mgr. Ján Uhnák Čajkov 332 Čajkov 935 24
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Bielik Slatinská 4 Bratislava 821 07
   Jozef Bob Nová Dedina 431 Nová Dedinka 935 25
   13.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ján Bielik Slatinská 4 Bratislava 821 07
   Jozef Bob Nová Dedina 431 Nová Dedinka 935 25
   Pavel Czira Vinohradská 23 Šamorín 931 01
   Jozef Chlebo Exnárova 41 Bratislava 821 03
   František Pavešic Hrobákova 10 Bratislava 851 02
   Mgr. Ján Uhnák Čajkov 332 Čajkov 935 24
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Bielik Slatinská 4 Bratislava 821 07
   Jozef Bob Nová Dedina 431 Nová Dedinka 935 25
   Mgr. Ján Uhnák Čajkov 332 Čajkov 935 24
   28.04.1993Nové obchodné meno:
   UNIMONT ČAJKOV, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Slatinská 4 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Montáž a opravy tlakových nádob stabilných.
   Revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob.
   Zámočníctvo, výroba, montáž oceľových konštrukcií a potrubných rozvodov.
   Inžinierska činnosť v oblasti strojárstva.
   Montáž a opravy vyhradených plynových zariadení.
   Kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, prenájom základných prostriedkov.
   Noví spoločníci:
   Ján Bielik Slatinská 4 Bratislava 821 07
   Jozef Bob Nová Dedina 431 Nová Dedinka 935 25
   Pavel Czira Vinohradská 23 Šamorín 931 01
   Jozef Chlebo Exnárova 41 Bratislava 821 03
   František Pavešic Hrobákova 10 Bratislava 851 02
   Mgr. Ján Uhnák Čajkov 332 Čajkov 935 24
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Bielik Slatinská 4 Bratislava 821 07
   Jozef Bob Nová Dedina 431 Nová Dedinka 935 25
   Mgr. Ján Uhnák Čajkov 332 Čajkov 935 24