Vytvoriť faktúru

KONTEMO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KONTEMO
IČO 31348378
DIČ 2020319521
IČ DPH SK2020319521
Dátum vzniku 14 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KONTEMO
Horná 1
92700
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 42 231 €
Zisk 1 €
Aktíva 24 056 €
Vlastný kapitál 15 159 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0317705795
Fax(es) 0317805474
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 22,185
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 22,159
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,204
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,172
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 32
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 14,693
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,264
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,264
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,563
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,866
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,262
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,258
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,004
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 26
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 26
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,185
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,160
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 19,918
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 19,918
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,661
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,661
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -7,420
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 71,979
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -79,399
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,025
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 897
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 897
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,444
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,593
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,593
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,616
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,005
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 230
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 684
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 684
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 42,237
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 42,231
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 42,231
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 41,039
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 353
D. Služby (účtová skupina 51) 5,031
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 35,654
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 25,929
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,993
4. Sociálne náklady (527, 528) 732
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,192
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 36,847
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 236
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 236
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -230
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 962
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31348378 DIČ: 2020319521 IČ DPH: SK2020319521
 • Sídlo: KONTEMO, Horná 1, 92700, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Apríla 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.03.1998Nové obchodné meno:
   KONTEMO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Horná 1 Šaľa 927 00
   Noví spoločníci:
   ECM ECO Monitoring a.s. IČO: 17 312 094 Rezedova 1 Bratislava 821 01
   MENERT, spol. s.r.o. IČO: 17 330 165 Horná 1 Šaľa 927 00
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Ružička Gwerkovej 18 Bratislava
   Ing. Miroslav Wöllner P.J. Palárika 16 Šaľa
   15.03.1998Zrušené obchodné meno:
   KONTEMO, spol. s.r.o., Rezedova l, Bratislava,
   Zrušené sidlo:
   Rezedova 1 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   ECO MONITORING Rezedova 1 Bratislava 821 01
   Ing. Juraj Kaprinay Martinčekova 15 Bratislava 821 09
   Jaroslav Majerský Gercenova 21 Bratislava 851 01
   Eva Ružičková Gwerkovej 18 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Černý Šaštínska 12 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Kaprinay Martinčekova 15 Bratislava 821 09
   Jaroslav Majerský Gercenova 21 Bratislava 851 01
   11.12.1996Noví spoločníci:
   ECO MONITORING Rezedova 1 Bratislava 821 01
   Ing. Juraj Kaprinay Martinčekova 15 Bratislava 821 09
   Jaroslav Majerský Gercenova 21 Bratislava 851 01
   Eva Ružičková Gwerkovej 18 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Černý Šaštínska 12 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Kaprinay Martinčekova 15 Bratislava 821 09
   Jaroslav Majerský Gercenova 21 Bratislava 851 01
   10.12.1996Zrušeny spoločníci:
   ECO MONITORING Rezedova 1 Bratislava 821 01
   Marian Hronec Chemická 20 Bratislava 831 04
   Ladislav Lackovič Nobelova 48 Bratislava 831 04
   Jaroslav Majerský Gercenova 14 Bratislava 851 01
   Eva Ružičková Gwerkovej 18 Bratislava 851 01
   Alexander Sokol Holičská 11 Bratislava 851 01
   Ing. Bohuslav Synak Vavilovova 5 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Černý Šaštínska 12 Bratislava 841 05
   Ing. Bohuslav Synak Vavilovova 5 Bratislava 851 01
   14.04.1993Nové obchodné meno:
   KONTEMO, spol. s.r.o., Rezedova l, Bratislava,
   Nové sidlo:
   Rezedova 1 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a kompletizácia ekologických monitorovacích zariadení
   projektovanie ekologických monitorovacích zariadení
   servisná činnosť ekologických monito- rovacích zariadení
   systémová kompletácia ekologických monitorovacích zariadení
   kovovýroba
   obchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   ECO MONITORING Rezedova 1 Bratislava 821 01
   Marian Hronec Chemická 20 Bratislava 831 04
   Ladislav Lackovič Nobelova 48 Bratislava 831 04
   Jaroslav Majerský Gercenova 14 Bratislava 851 01
   Eva Ružičková Gwerkovej 18 Bratislava 851 01
   Alexander Sokol Holičská 11 Bratislava 851 01
   Ing. Bohuslav Synak Vavilovova 5 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Černý Šaštínska 12 Bratislava 841 05
   Ing. Bohuslav Synak Vavilovova 5 Bratislava 851 01