Vytvoriť faktúru

TORO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TORO
IČO 31348441
DIČ 2020341686
IČ DPH SK2020341686
Dátum vzniku 22 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TORO
Strečnianska 11
85106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 747 641 €
Zisk -56 636 €
Kontaktné informácie
Email toro@toro.sk
Phone(s) 0915884171, 0245523790
Mobile phone(s) 0903244700, 0904146914, 0904835298
Fax(es) 0517581254, 0245223792
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 984,219
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 18,870
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 18,870
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 18,870
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 964,282
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 437,574
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 437,574
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 295,450
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 295,450
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 295,450
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 231,258
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 217,516
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,742
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,067
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 201
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 866
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 984,219
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 124,813
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 174,145
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 174,145
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -56,636
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 857,292
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,566
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 6,595
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 971
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 846,399
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 711,153
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 711,153
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 113,272
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,236
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,484
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,070
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 184
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,327
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,327
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,114
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 2,114
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 746,652
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 747,641
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 746,652
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 989
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 796,958
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 541,515
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 21,813
D. Služby (účtová skupina 51) 157,103
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 63,833
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 45,281
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,317
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,235
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,975
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,258
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,258
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 6,277
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,184
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -49,317
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 26,221
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 628
XII. Kurzové zisky (663) 628
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,714
O. Kurzové straty (563) 2,937
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,777
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,086
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -53,403
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,233
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,233
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -56,636
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31348441 DIČ: 2020341686 IČ DPH: SK2020341686
 • Sídlo: TORO, Strečnianska 11, 85106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Richard Kalmár Osuského 46 Bratislava 851 03 22.04.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Richard Kalmár 3 254 € (49%) Osuského 46 Bratislava 851 03
  JUDr. Pavel Blažek 3 386 € (51%) Praha Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.11.2009Noví spoločníci:
   Mgr. Richard Kalmár Osuského 46 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Richard Kalmár Osuského 46 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 22.04.1993
   19.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Richard Kalmár Osuského 46 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Kalmár Osuského 46 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 22.04.1993
   19.01.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Richard Kalmár Osuského 46 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   Richard Kalmár Osuského 46 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 22.04.1993
   18.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Richard Kalmár Rovniankova 6 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Kalmár Rovniankova 6 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 22.04.1993
   28.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Richard Kalmár Rovniankova 6 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 22.04.1993
   27.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Kalmár Rovniankova 6 Bratislava 851 02
   08.03.2000Noví spoločníci:
   Richard Kalmár Rovniankova 6 Bratislava 851 02
   JUDr. Pavel Blažek Na Ročkove 502 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Richard Kalmár Rovniankova 6 Bratislava 851 02
   07.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Richard Kalmár Rovniakova 6 Bratislava
   JUDr. Pavel Blažek Na Ročkove 502 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Kalmár Osuského 46 Bratislava
   27.01.1999Nové sidlo:
   Strečnianska 11 Bratislava 851 06
   Noví spoločníci:
   Richard Kalmár Rovniakova 6 Bratislava
   JUDr. Pavel Blažek Na Ročkove 502 Praha Česká republika
   26.01.1999Zrušené sidlo:
   Rustaveliho 7 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Richard Kalmár Osuského 46 Bratislava
   Iva Blažková Tejnická 16 Praha Praha 1
   22.04.1993Nové obchodné meno:
   TORO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rustaveliho 7 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchodná činnosť a sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti.
   Výroba a úprava kľúčov.
   Poradenská činnosť v rozsahu predmetu činnosti.
   Noví spoločníci:
   Richard Kalmár Osuského 46 Bratislava
   Iva Blažková Tejnická 16 Praha Praha 1
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Richard Kalmár Osuského 46 Bratislava