Vytvoriť faktúru

G 5 Geodeticko - obchodná - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno G 5 Geodeticko - obchodná
IČO 31348556
DIČ 2020317596
IČ DPH SK2020317596
Dátum vzniku 09 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo G 5 Geodeticko - obchodná
Panónska cesta 34
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 618 €
Zisk -10 261 €
Aktíva 4 897 €
Vlastný kapitál -8 268 €
Kontaktné informácie
Email g5slovakia@nextra.sk
Phone(s) 0263811546
Mobile phone(s) +421903444898, +421904834711, +421911632854
Dátum aktualizácie údajov: 13.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 9,507
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 9,507
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,507
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,057
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,419
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 638
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 11,564
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -18,184
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -14,563
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,261
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 29,748
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 11,162
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 18,586
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 651
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,122
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 16,813
Dátum aktualizácie údajov: 13.05.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 11,618
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 11,206
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 412
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 20,792
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,738
C. Služby (účtová skupina 51) 7,090
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,125
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 893
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,826
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,120
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -9,174
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,378
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 127
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 127
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -127
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,301
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -10,261
Dátum aktualizácie údajov: 13.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 13.05.2016