Vytvoriť faktúru

VELUX SLOVENSKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VELUX SLOVENSKO
IČO 31348611
DIČ 2020291460
IČ DPH SK2020291460
Dátum vzniku 28 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VELUX SLOVENSKO
Galvaniho 7/A
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 893 048 €
Zisk 98 272 €
Aktíva 971 543 €
Vlastný kapitál 477 992 €
Kontaktné informácie
Email info.v-sk@velux.com
Webová stránka http://www.itzala.sk;http://www.velux.sk
Phone(s) +421233000555, +421233000556
Fax(es) 0233000556
Dátum aktualizácie údajov: 09.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 980,574
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 979,935
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 13,712
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 13,712
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 23,395
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 7,117
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,117
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 16,278
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 500,925
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 273,238
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 273,238
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 227,687
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 441,903
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 441,903
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 639
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 639
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 980,574
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 456,264
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 321,479
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 321,479
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 98,272
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 524,310
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,748
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,748
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 33,418
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 33,418
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 394,053
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 309,712
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 309,712
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 14,594
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,707
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 60,027
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 94,091
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 62,356
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 31,735
Dátum aktualizácie údajov: 09.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,893,160
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,893,048
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,830,709
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 51,757
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 840
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,742
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,749,218
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,199,811
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 340,073
D. Služby (účtová skupina 51) 911,749
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 295,172
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 208,894
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 80,255
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,023
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 412
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 820
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 820
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -749
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,930
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 143,830
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 430,833
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 253
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 112
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 112
XII. Kurzové zisky (663) 141
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,765
O. Kurzové straty (563) 1,166
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,599
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,512
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 141,318
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 43,046
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 46,752
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -3,706
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 98,272
Dátum aktualizácie údajov: 09.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 09.11.2015
 • IČO:31348611 DIČ: 2020291460 IČ DPH: SK2020291460
 • Sídlo: VELUX SLOVENSKO, Galvaniho 7/A, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dagmar Plevačová Husova 165/5 Staré Brno, Brno-Střed 602 00 Česká republika 10.08.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  VELUX A/S 33 194 € (100%) Horsholm DK-2970 Dánsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.08.2015Nový štatutárny orgán:
   Dagmar Plevačová Husova 165/5 Staré Brno, Brno-Střed 602 00 Česká republika Vznik funkcie: 10.08.2015
   31.12.2009Nové sidlo:
   Galvaniho 7/A Bratislava 821 04
   12.06.2002Nové predmety činnosti:
   marketing
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   usporadúvanie kurzov, seminárov a školení
   lektorská činnosť
   30.11.2001Noví spoločníci:
   VELUX A/S Adalsvej 99 Horsholm DK-2970 Dánsko
   24.11.1998Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   28.04.1993Nové obchodné meno:
   VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným