Vytvoriť faktúru

GIMEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GIMEX
IČO 31348785
DIČ 2020351432
Dátum vzniku 13 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GIMEX
Dobrovičova 15
81109
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -480 €
Aktíva 81 341 €
Vlastný kapitál 13 830 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0825529825529, 0825825529
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 113,587
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 113,529
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 81,283
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 81,283
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 32,246
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 32,246
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 58
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 11
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 47
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 47
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 113,587
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,350
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 166
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 166
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 7,024
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 7,210
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -186
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 100,237
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 100,237
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 15,573
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,573
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 51,938
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 32,246
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31348785 DIČ: 2020351432
 • Sídlo: GIMEX, Dobrovičova 15, 81109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dr. Jozef Ganz, CSc. Staré Grunty 3320/164 Bratislava-Karlova Ves 841 04 30.12.2002
  Dr. Imrich Kučera, CSc. Jégého č. 13 Bratislava 30.12.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dr. Jozef Ganz, CSc. 3 320 € (50%) Staré Grunty 3320/164 Bratislava-Karlova Ves 841 04
  Dr. Imrich Kučera, CSc. 3 320 € (50%) Jégého č. 13 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.06.2015Nový štatutárny orgán:
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Staré Grunty 3320/164 Bratislava-Karlova Ves 841 04 Vznik funkcie: 30.12.2002
   10.06.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Staré Grunty 3320/164 Bratislava-Karlova Ves 841 04 Vznik funkcie: 30.12.2002
   21.04.2015Nový štatutárny orgán:
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Staré Grunty 3320/164 Bratislava-Karlova Ves 841 04 Vznik funkcie: 30.12.2002
   20.04.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Jozef Ganz Ľubovnianska 8 Bratislava Vznik funkcie: 30.12.2002
   11.03.2009Noví spoločníci:
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Staré Grunty 3320/164 Bratislava-Karlova Ves 841 04
   Dr. Imrich Kučera , CSc. Jégeho 13 Bratislava 821 08
   10.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Dr. Jozef Ganz Ľubovnianska 8 Bratislava
   Dr. Imrich Kučera , CSc. Jégého č. 13 Bratislava
   Dr. Vladimír Záhradník Belinského 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Vladimír Zahradník Belinského 14 Bratislava Vznik funkcie: 30.12.2002
   18.08.2003Nové sidlo:
   Dobrovičova 15 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   upratovacie práce.
   Noví spoločníci:
   Dr. Jozef Ganz Ľubovnianska 8 Bratislava
   Dr. Imrich Kučera , CSc. Jégého č. 13 Bratislava
   Dr. Vladimír Záhradník Belinského 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Imrich Kučera , CSc. Jégého č. 13 Bratislava Vznik funkcie: 30.12.2002
   Dr. Jozef Ganz Ľubovnianska 8 Bratislava Vznik funkcie: 30.12.2002
   Dr. Vladimír Zahradník Belinského 14 Bratislava Vznik funkcie: 30.12.2002
   17.08.2003Zrušené sidlo:
   Ľubovnianska 8 Bratislava 851 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jiří Drahoš Jakubovo nám. 13 Bratislava
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Ľubovnianska 8 Bratislava
   Dr. Imrich Kučera , CSc. Jégého 13 Bratislava
   Dr. Vladimír Zahradník , CSc. Belinského 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jiří Drahoš Jakubovo nám. 13 Bratislava Skončenie funkcie: 30.12.2002
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Ľubovnianska 8 Bratislava
   Mgr. Jiří Kučera Jégého 13 Bratislava Skončenie funkcie: 30.12.2002
   Dr. Vladimír Zahradník , CSc. Belinského 14 Bratislava
   13.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jiří Drahoš Jakubovo nám. 13 Bratislava
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Ľubovnianska 8 Bratislava
   Dr. Imrich Kučera , CSc. Jégého 13 Bratislava
   Dr. Vladimír Zahradník , CSc. Belinského 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jiří Drahoš Jakubovo nám. 13 Bratislava Skončenie funkcie: 30.12.2002
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Ľubovnianska 8 Bratislava
   Mgr. Jiří Kučera Jégého 13 Bratislava Skončenie funkcie: 30.12.2002
   Dr. Vladimír Zahradník , CSc. Belinského 14 Bratislava
   12.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Eva Ganzová Ľubovnianska 8 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Eva Ganzová Ľubovnianska 8 Bratislava 851 07
   14.03.1997Nové obchodné meno:
   GIMEX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ľubovnianska 8 Bratislava 851 07
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konačnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   factoring a forfaiting
   obchodné poradenstvo okrem činností ekonomicko-organizačného a účtovného poradenstva
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Eva Ganzová Ľubovnianska 8 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Eva Ganzová Ľubovnianska 8 Bratislava 851 07
   13.03.1997Zrušené obchodné meno:
   ORTO INTERNATIONAL MARKETING SERVICES, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Tupolevova 14 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   marketing
   prekladateľstvo do a z jazykov: Anglického, Nemeckého, Talianského, Francúzskeho, Španielského, Slovenského, Českého, Ruského, Ukrajinského, Poľského a Maďarského s výnimkou služieb vymedzených zákonom č. 36/67 Zb.
   sprostredkovanie v oblasti obchodu,.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Belohorec , CSc. Majerníkova 5 Bratislava
   Ing. Zdenko Cabala , CSc. Tupolevova 14 Bratislava
   Ing. František Jahoda Gercenova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Jahoda Gercenova 7 Bratislava
   20.11.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdenko Cabala , CSc. Tupolevova 14 Bratislava
   28.07.1993Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Belohorec , CSc. Majerníkova 5 Bratislava
   Ing. Zdenko Cabala , CSc. Tupolevova 14 Bratislava
   Ing. František Jahoda Gercenova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Jahoda Gercenova 7 Bratislava
   27.07.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Belohorec , CSc. Majerníkova 5 Bratislava
   Ing. Zdenko Cabala , CSc. Tupolevova 14 Bratislava
   Mgr. Mária Šutá Jána Smreka 12 Bratislava
   Janet Livingstone 59 Griggs Road Brookline MA 02146 /617/ 731 - 2046 USA Spojené štáty americké
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Mária Šutá Jána Smreka 12 Bratislava
   13.03.1993Nové obchodné meno:
   ORTO INTERNATIONAL MARKETING SERVICES, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tupolevova 14 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   marketing
   prekladateľstvo do a z jazykov: Anglického, Nemeckého, Talianského, Francúzskeho, Španielského, Slovenského, Českého, Ruského, Ukrajinského, Poľského a Maďarského s výnimkou služieb vymedzených zákonom č. 36/67 Zb.
   sprostredkovanie v oblasti obchodu,.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Belohorec , CSc. Majerníkova 5 Bratislava
   Ing. Zdenko Cabala , CSc. Tupolevova 14 Bratislava
   Mgr. Mária Šutá Jána Smreka 12 Bratislava
   Janet Livingstone 59 Griggs Road Brookline MA 02146 /617/ 731 - 2046 USA Spojené štáty americké
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zdenko Cabala , CSc. Tupolevova 14 Bratislava
   Mgr. Mária Šutá Jána Smreka 12 Bratislava