Vytvoriť faktúru

EMUGE-FRANKEN nástroje - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EMUGE-FRANKEN nástroje
IČO 31348793
DIČ 2020342445
IČ DPH SK2020342445
Dátum vzniku 14 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EMUGE-FRANKEN nástroje
Ľubovníková 19
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 120 342 €
Zisk 33 699 €
Aktíva 285 276 €
Vlastný kapitál 68 912 €
Kontaktné informácie
Email emuge@emuge.sk
Webová stránka http://www.emuge.sk
Phone(s) +421264536635
Fax(es) 0264536636
Dátum aktualizácie údajov: 13.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 303,370
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 17,101
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 17,101
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,101
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 284,053
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 33,677
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 46
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 33,631
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 188,254
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 188,254
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 188,254
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 62,122
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,191
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 59,931
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,216
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,216
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 303,370
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 87,086
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 45,420
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 45,420
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 33,699
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 216,284
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,898
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,241
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 5,657
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 208,836
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 177,737
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 177,737
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,064
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,569
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,809
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,657
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 550
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 550
Dátum aktualizácie údajov: 13.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,120,341
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,120,342
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,097,160
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 23,181
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,075,173
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 834,768
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13,761
D. Služby (účtová skupina 51) 108,342
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 104,092
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 76,421
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 26,189
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,482
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 728
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,768
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,768
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,714
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 45,169
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 163,470
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 13
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,766
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,176
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,176
O. Kurzové straty (563) 12
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 578
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,747
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 43,422
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,723
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 9,723
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 33,699
Dátum aktualizácie údajov: 13.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 13.08.2015
 • IČO:31348793 DIČ: 2020342445 IČ DPH: SK2020342445
 • Sídlo: EMUGE-FRANKEN nástroje, Ľubovníková 19, 84107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Beáta Matulová Bleduľova 2 Bratislava 841 07 30.03.2006
  Ing. Stanislav Matula Bleduľova 2 Bratislava 841 07 08.08.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Beáta Matulová 1 328 € (20%) Bleduľova 2 Bratislava 841 07
  Ing. Stanislav Matula 5 311 € (80%) Bleduľova 2 Bratislava 841 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.03.2006Nové sidlo:
   Ľubovníková 19 Bratislava 841 07
   Nové predmety činnosti:
   organizácia školení, seminárov a prezentácií
   predaj kovoobrábacích nástrojov
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Matula ml. Bleduľova 2 Bratislava 841 07
   Beáta Matulová Bleduľova 2 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Matula ml. Bleduľova 2 Bratislava 841 07
   Beáta Matulová Bleduľova 2 Bratislava 841 07
   29.03.2006Zrušené sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Matula ml. Nad Lúčkami 37 Bratislava 841 04
   Beáta Matulová Nad Lúčkami 37 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Matula ml. Nad Lúčkami 37 Bratislava 841 01
   Beáta Matulová Nad Lúčkami 37 Bratislava 841 01
   28.11.2001Nové obchodné meno:
   EMUGE-FRANKEN nástroje spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Matula ml. Nad Lúčkami 37 Bratislava 841 01
   Beáta Matulová Nad Lúčkami 37 Bratislava 841 01
   27.11.2001Zrušené obchodné meno:
   BS M - Consulting spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Matula ml. kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01
   Beáta Matulová kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01
   07.10.1999Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Matula st. kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Matula ml. Nad Lúčkami 37 Bratislava 841 04
   Beáta Matulová Nad Lúčkami 37 Bratislava 841 01
   06.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Matula st. kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Matula ml. Nad Lúčkami 37 Bratislava 841 04
   Beáta Matulová Nad Lúčkami 37 Bratislava 841 01
   03.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Matula st. kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Matula ml. Nad Lúčkami 37 Bratislava 841 04
   Beáta Matulová Nad Lúčkami 37 Bratislava 841 01
   02.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Matula ml. kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Matula st. kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01
   Beáta Matulová kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01
   14.04.1993Nové obchodné meno:
   BS M - Consulting spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja strojov a zariadení, meracích a obrábacích strojov
   školiaca a poradenská činnosť v oblasti využitia strojov a zariadení uvedených pod bod. l s výnimkou servisu, montáže, opravy a údržby vyhradených technických zariadení
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením./
   poskytovanie software, predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Matula ml. kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Matula st. kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01
   Beáta Matulová kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Matula ml. kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01
   Beáta Matulová kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01