Vytvoriť faktúru

MEDIMPRAX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MEDIMPRAX
IČO 31348904
DIČ 2020344139
IČ DPH SK2020344139
Dátum vzniku 01 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDIMPRAX
Líščie údolie 57
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 101 063 €
Zisk 463 €
Aktíva 34 812 €
Vlastný kapitál 10 818 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0265425489, 0265444328
Mobile phone(s) 0908473707
Fax(es) 0265425489
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 32,802
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 32,568
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 19,045
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 22
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 19,023
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 13,156
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 13,156
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,156
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 367
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 279
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 88
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 234
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 234
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 32,802
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,281
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,958
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,958
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 166
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,163
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,163
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -469
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,542
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,011
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 463
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 21,521
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 88
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 88
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 21,235
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,233
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,233
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 14,728
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 610
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 539
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,125
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 198
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 198
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 100,180
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 101,063
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 98,290
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,890
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 539
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 344
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 98,839
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 61,831
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,820
D. Služby (účtová skupina 51) 16,163
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 18,184
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 14,946
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,228
4. Sociálne náklady (527, 528) 10
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 122
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 719
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,224
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 20,905
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 801
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 339
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 339
O. Kurzové straty (563) 85
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 377
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -801
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,423
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 463
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31348904 DIČ: 2020344139 IČ DPH: SK2020344139
 • Sídlo: MEDIMPRAX, Líščie údolie 57, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ladislav Botta Bazovského 18 Bratislava 18.11.1994
  Ing. Štefan Petrovič Landauova 30 Bratislava 18.11.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ladislav Botta 830 € (8.3%) Bazovského 18 Bratislava
  Ing. Štefan Petrovič 2 490 € (25%) Landauova 30 Bratislava
  Vojtech Botta 6 639 € (66.7%) Allschwill Švajčiarska konfederácia
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.11.1994Noví spoločníci:
   Ladislav Botta Bazovského 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Botta Bazovského 18 Bratislava
   Ing. Štefan Petrovič Landauova 30 Bratislava
   17.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Szutyányi Žehrianska 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľudovít Szutyányi Žehrianska 2 Bratislava
   19.11.1993Nové sidlo:
   Líščie údolie 57 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Petrovič Landauova 30 Bratislava
   Ľudovít Szutyányi Žehrianska 2 Bratislava
   Vojtech Botta Merkurstrasse 59 Allschwill Švajčiarska konfederácia
   18.11.1993Zrušené sidlo:
   Žehrianska 2 Bratislava 851 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Szutyányi Žehrianska 2 Bratislava
   Vojtech Botta Merkurstrasse 59 Allschwill Švajčiarska konfederácia
   30.04.1993Nové obchodné meno:
   MEDIMPRAX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Žehrianska 2 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   realitná agentúra
   Noví spoločníci:
   Ľudovít Szutyányi Žehrianska 2 Bratislava
   Vojtech Botta Merkurstrasse 59 Allschwill Švajčiarska konfederácia
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľudovít Szutyányi Žehrianska 2 Bratislava