Vytvoriť faktúru

SAHESA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SAHESA
IČO 31348980
DIČ 2020302790
IČ DPH SK2020302790
Dátum vzniku 21 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAHESA
Miletičova 21
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 123 705 €
Zisk 4 606 €
Kontaktné informácie
Email sahesa@sahesa.sk
Webová stránka http://www.sahesa.sk
Phone(s) +421244644189, +421244644188
Fax(es) 0244644189
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 69,238
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 14,000
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,042
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,042
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 9,958
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 9,958
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 52,876
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 17,697
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 16,515
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,515
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,182
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 35,179
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,913
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 20,266
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,362
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,362
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 69,238
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 50,311
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,638
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,638
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 17,985
2. Ostatné fondy (427, 42X) 17,985
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 21,082
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 21,082
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,606
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,927
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 28
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 28
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 12,351
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,860
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,860
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,203
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,104
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,184
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,724
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,724
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,824
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 123,019
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 123,705
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 123,019
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 686
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 106,830
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,060
D. Služby (účtová skupina 51) 27,201
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 27,741
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 20,133
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,436
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,172
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,183
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,021
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,021
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 109
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 41,515
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,875
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 88,758
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 64
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 64
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 64
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 239
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 239
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -175
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,700
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 12,094
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 12,094
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,606
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31348980 DIČ: 2020302790 IČ DPH: SK2020302790
 • Sídlo: SAHESA, Miletičova 21, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava 841 03 21.04.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Blažena Szabová 6 639 € (100%) Heyrovského 6 Bratislava 841 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.06.2015Nové sidlo:
   Miletičova 21 Bratislava 821 08
   31.05.2015Zrušené sidlo:
   Prešovská 61 Bratislava - Ružinov 821 02
   20.01.2007Nové sidlo:
   Prešovská 61 Bratislava - Ružinov 821 02
   19.01.2007Zrušené sidlo:
   Jelačičova 8 Bratislava 821 08
   22.07.2003Nové predmety činnosti:
   prenájom a predaj kancelárskej techniky
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom nehnuteľnosti s poskytovaním základných služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 21.04.1993
   21.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Doc. Mária Heribanová CSc Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc. Mária Heribanová CSc Kyjevská 7 Bratislava Skončenie funkcie: 04.07.2002
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   12.10.1999Nové sidlo:
   Jelačičova 8 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Doc. Mária Heribanová CSc Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Doc. Mária Heribanová CSc Kyjevská 7 Bratislava Skončenie funkcie: 04.07.2002
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   11.10.1999Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Heribanová CSc Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Heribanová CSc Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   19.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Mária Heribanová CSc Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Heribanová CSc Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   18.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Heribanová CSc Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Heribanová CSc Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   27.05.1997Nové predmety činnosti:
   organizovanie odborných kurzov a seminárov
   vydavateľská činnosť najmä v oblasti zdravotníctva
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   marketing
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu najmä v oblasti zdravotníctva
   26.05.1997Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   14.06.1994Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   13.06.1994Zrušené sidlo:
   Višňová 16 Bratislava 831 01
   21.04.1993Nové obchodné meno:
   SAHESA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Višňová 16 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   auditorská činnosť
   činnosť účtovného poradcu
   automatizované spracovanie údajov
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s povolením/;
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Heribanová CSc Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mária Heribanová CSc Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava