Vytvoriť faktúru

PROWELD - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROWELD
IČO 31349021
DIČ 2020918152
IČ DPH SK2020918152
Dátum vzniku 21 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROWELD
Rajčianska 26
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 189 637 €
Zisk 28 243 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 34,718
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 34,718
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 34,718
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,885
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,915
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,846
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,142
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 48,603
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 30,372
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,971
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 46
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -4,888
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 28,243
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,231
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 18,231
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 62
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,169
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 189,637
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 647
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 188,990
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 152,755
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 647
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,844
C. Služby (účtová skupina 51) 140,564
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,663
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,037
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 36,882
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 42,582
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,109
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,109
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,106
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 35,776
P. Daň z príjmov (591, 595) 7,533
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 28,243
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31349021 DIČ: 2020918152 IČ DPH: SK2020918152
 • Sídlo: PROWELD, Rajčianska 26, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. František Horváth Vlastenecké námestie 1185/7 Bratislava 851 01 05.01.2010
  Ing. Július Kováč Rajčianska 5088/26 Bratislava 821 07 08.10.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. František Horváth 3 486 € (50%) Vlastenecké námestie 1185/7 Bratislava 851 01
  Ing. Július Kováč 3 486 € (50%) Rajčianska 5088/26 Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.12.2014Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   22.12.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Kubiš Matúškovo 551 Matúškovo 925 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Kubiš Matúškovo 551 Matúškovo 925 01
   05.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. František Horváth Vlastenecké námestie 1185/7 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Kubiš Matúškovo 551 Matúškovo 925 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Horváth Vlastenecké námestie 1185/7 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Kubiš Matúškovo 551 Matúškovo 925 01
   04.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Horváth Tupolevova 5 Bratislava
   Ing. Jozef Kubiš Mierová 1449/69 Galanta
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Horváth Tupolevova 5 Bratislava
   Ing. Jozef Kubiš Mierová 1449/69 Galanta
   08.10.2004Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť vo výstavbe: inžinierske stavby - líniové vedenia a rozvody
   projektová činnosť vo výstavbe: technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - vykurovacie zariadenia, tepelné zariadenia, plynové zariadenia, výrobné technologické zariadenia
   technické a ekonomické poradenstvo vo výstavbe
   vypracovanie odborných posudkov a odhadov vo výstavbe
   vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Kováč Rajčianska 5088/26 Bratislava 821 07
   07.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Kováč Bebravská 12 Bratislava
   30.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Július Kováč Rajčianska 5088/26 Bratislava 821 07
   Ing. František Horváth Tupolevova 5 Bratislava
   Ing. Jozef Kubiš Mierová 1449/69 Galanta
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Horváth Tupolevova 5 Bratislava
   Ing. Július Kováč Bebravská 12 Bratislava
   Ing. Jozef Kubiš Mierová 1449/69 Galanta
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Horváth Tupolevova 5 Bratislava
   Ing. Július Kováč Bebravská 12 Bratislava
   Ing. Jozef Kubiš Mierová 1449/69 Galanta
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Horváth Tupolevova 5 Bratislava
   Ing. Július Kováč Bebravská 12 Bratislava
   Ing. Jozef Kubiš Mierová 1449/69 Galanta
   12.12.1997Nové sidlo:
   Rajčianska 26 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. František Horváth Tupolevova 5 Bratislava
   Ing. Július Kováč Bebravská 12 Bratislava
   Ing. Jozef Kubiš Mierová 1449/69 Galanta
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kubiš Mierová 1449/69 Galanta
   11.12.1997Zrušené sidlo:
   Bučinova 4 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Horváth Tupolevova 5 Bratislava
   Ing. Július Kováč Bebravská 12 Bratislava
   Ing. Jozef Kubiš Bučinova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kubiš Bučinova 4 Bratislava
   18.05.1994Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Horváth Tupolevova 5 Bratislava
   Ing. Július Kováč Bebravská 12 Bratislava
   Ing. Jozef Kubiš Bučinova 4 Bratislava
   17.05.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Kubiš Bučinova 4 Bratislava
   21.04.1993Nové obchodné meno:
   PROWELD spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bučinova 4 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj priemyselného tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
   Noví spoločníci:
   Ing. František Horváth Tupolevova 5 Bratislava
   Ing. Július Kováč Bebravská 12 Bratislava
   Ing. Jozef Kubiš Bučinova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Kubiš Bučinova 4 Bratislava