Vytvoriť faktúru

N & V DESIGN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno N & V DESIGN
IČO 31349030
DIČ 2020293484
IČ DPH SK2020293484
Dátum vzniku 15 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo N & V DESIGN
Slepá 3
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 64 633 €
Zisk -22 448 €
Aktíva 208 885 €
Vlastný kapitál -118 525 €
Kontaktné informácie
Fax(es) 0265956386
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 214,596
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,397
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,397
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,397
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 212,199
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 209,656
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 193,616
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 193,616
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 16,040
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,543
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,543
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 214,596
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -140,973
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 160,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -285,827
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,741
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -291,568
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -22,448
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 355,569
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 291,207
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,409
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,409
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 283,008
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,790
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 20,557
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 43,805
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 64,108
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 64,633
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 64,767
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -134
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 82,569
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,489
D. Služby (účtová skupina 51) 64,526
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,095
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 459
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -17,936
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -16,248
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,552
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,285
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,285
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,267
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,552
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -21,488
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -22,448
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015