Vytvoriť faktúru

Information Group SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Information Group SK
IČO 31349064
DIČ 2020295387
IČ DPH SK2020295387
Dátum vzniku 20 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Information Group SK
Panenská 22
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 916 €
Zisk -7 450 €
Kontaktné informácie
Email kontakt@i-group.sk
Phone(s) 0225384100
Mobile phone(s) 0917233395
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,661
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,661
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 126
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 126
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,002
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,002
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,002
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 533
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 528
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,661
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -54,063
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -53,584
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 35,978
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -89,562
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,450
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 60,724
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 184
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 184
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 60,540
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 34,471
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,471
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 19,822
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,093
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 154
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 916
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 916
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,530
D. Služby (účtová skupina 51) 898
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,632
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,614
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -898
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 161
XII. Kurzové zisky (663) 161
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 37
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 37
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 124
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,490
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,450
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31349064 DIČ: 2020295387 IČ DPH: SK2020295387
 • Sídlo: Information Group SK, Panenská 22, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Anton Jenzer Sittendorfer Strasse 35 Gaaden 2531 Rakúska republika 30.05.2007
  Petr Váňa Kremnická 3026/1 Záběhlice, Praha 4 141 00 Česká republika 25.07.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Information Group CZ, s.r.o. 6 640 € (100%) Praha 3 - Žižkov 130 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.08.2013Nové obchodné meno:
   Information Group SK, s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Information Group CZ, s.r.o. IČO: 43 004 008 Domažlická 3 Praha 3 - Žižkov 130 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Petr Váňa Kremnická 3026/1 Záběhlice, Praha 4 141 00 Česká republika Vznik funkcie: 25.07.2013
   16.08.2013Zrušené obchodné meno:
   Schober Information Group SK, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Schober Direktmarketing a.s. IČO: 43 004 008 Domažlická 3 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   16.06.2007Nové obchodné meno:
   Schober Information Group SK, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Schober Direktmarketing a.s. IČO: 43 004 008 Domažlická 3 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Jenzer Sittendorfer Strasse 35 Gaaden 2531 Rakúska republika Vznik funkcie: 30.05.2007
   15.06.2007Zrušené obchodné meno:
   Schober Direktmarketing s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Schober Direktmarketing a.s. IČO: 43 004 008 Domažlická 11 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Diana Theizlova Panenská 22 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 19.04.2003
   21.07.2003Nové sidlo:
   Panenská 22 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Diana Theizlova Panenská 22 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 19.04.2003
   20.07.2003Zrušené sidlo:
   P.O.BOX 12, Pribinova 25 Bratislava 111 810 11
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ing. Vladimír Neuschl Komenského 3 Modra 900 01 Skončenie funkcie: 19.04.2002
   11.05.2001Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ing. Vladimír Neuschl Komenského 3 Modra 900 01 Skončenie funkcie: 19.04.2002
   10.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Alžbeta Vojtušová Vajnorská 36 Bratislava
   25.08.1998Nové sidlo:
   P.O.BOX 12, Pribinova 25 Bratislava 111 810 11
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti marketingu
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie softwaru /predaj, alebo vyhotovovanie programov na zakázku/.
   expedičné služby
   Noví spoločníci:
   Schober Direktmarketing a.s. IČO: 43 004 008 Domažlická 11 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Alžbeta Vojtušová Vajnorská 36 Bratislava
   24.08.1998Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 37
   Zrušeny spoločníci:
   Schober Direktmarketing a.s. Domažlická 11 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alžbeta Vojtušová Vajnorská 36 Bratislava
   03.05.1995Noví spoločníci:
   Schober Direktmarketing a.s. Domažlická 11 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Alžbeta Vojtušová Vajnorská 36 Bratislava
   02.05.1995Zrušeny spoločníci:
   Schober Direktmarketing, a.s. Na žertvách 24 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Fialka Budatínska 51 Bratislava
   28.01.1994Nové obchodné meno:
   Schober Direktmarketing s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 37
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   poskytovanie marketingových služieb
   Noví spoločníci:
   Schober Direktmarketing, a.s. Na žertvách 24 Praha Česká republika
   27.01.1994Zrušené obchodné meno:
   Slovenský PROFIT, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Lazaretská 25 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   PROFIT, a.s. Karmelitská 379/18 Praha Praha 1
   20.04.1993Nové obchodné meno:
   Slovenský PROFIT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lazaretská 25 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská a nakladateľská činnosť
   inzertná a reklamná agentúrna činnosť
   Noví spoločníci:
   PROFIT, a.s. Karmelitská 379/18 Praha Praha 1
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Fialka Budatínska 51 Bratislava