Vytvoriť faktúru

REOS CONSULT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REOS CONSULT
IČO 31349161
DIČ 2020343798
IČ DPH SK2020343798
Dátum vzniku 05 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REOS CONSULT
Na Riviére 7/A
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 725 €
Zisk 3 667 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0265425250
Mobile phone(s) 0905712399
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 182,881
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,000
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 140,599
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 39,282
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 182,881
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 17,160
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,245
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 5,609
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,667
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 165,721
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 165,721
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 444
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,277
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 164,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 1,725
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 1,360
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 255
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 110
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 3,848
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15
C. Služby (účtová skupina 51) 1,613
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,220
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,123
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -268
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 6,964
X. Výnosové úroky (662) 6,964
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 124
M. Nákladové úroky (562) 26
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 98
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 6,840
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,717
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,050
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,667
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31349161 DIČ: 2020343798 IČ DPH: SK2020343798
 • Sídlo: REOS CONSULT, Na Riviére 7/A, 84104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Juraj Osuský, CSc. Adámiho 3 Bratislava 17.06.1997
  Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava 841 05 11.07.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Juraj Osuský, CSc. 3 319 € (50%) Adámiho 3 Bratislava
  Ing. Eva Osuská 3 319 € (50%) Adámiho 3 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.09.2008Noví spoločníci:
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 11.07.2008
   04.09.2008Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Šefčík Svätoplukova 959/6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   21.12.2004Nové obchodné meno:
   REOS CONSULT, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Na Riviére 7/A Bratislava 841 04
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávacia činnosť spojená s prenájmom nehnuteľností
   podnikateľské, organizačné a ekonomické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie verejne dostupných informácií v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne a organizačné činnosti spojené s vymáhaním pohľadávok a vymáhanie pohľadávok mimosúdnou cestou
   20.12.2004Zrušené obchodné meno:
   REOS INVEST, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Adámiho 3 Bratislava 841 05
   06.03.2000Noví spoločníci:
   Vojtech Šefčík Svätoplukova 959/6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   05.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Osuský , CSc. Adámiho 3 Bratislava
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava
   Ing. Juraj Osuský , CSc. Adámiho 3 Bratislava
   17.06.1997Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť
   automatizované spracovanie dát
   nákup a predaj osobných automobilov
   reklamné činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava
   Ing. Juraj Osuský , CSc. Adámiho 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Osuský , CSc. Adámiho 3 Bratislava
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava
   16.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava
   Ing. Juraj Osuský , CSc. Adámiho 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava
   Ing. Juraj Osuský , CSc. Adámiho 3 Bratislava
   24.02.1995Noví spoločníci:
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava
   Ing. Juraj Osuský , CSc. Adámiho 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Osuský , CSc. Adámiho 3 Bratislava
   23.02.1995Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava
   Ing. Juraj Osuský Adámiho 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Osuský Adámiho 3 Bratislava
   18.03.1994Nové obchodné meno:
   REOS INVEST, s.r.o.
   17.03.1994Zrušené obchodné meno:
   REOS S & H, s.r.o.
   30.11.1993Nové predmety činnosti:
   leasing
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   05.05.1993Nové obchodné meno:
   REOS S & H, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava
   Ing. Juraj Osuský Adámiho 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava
   Ing. Juraj Osuský Adámiho 3 Bratislava