Vytvoriť faktúru

MaDal - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MaDal
IČO 31349391
DIČ 2020912597
IČ DPH SK2020912597
Dátum vzniku 20 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MaDal
Dolné Sľažany 329
95171
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 22 515 €
Zisk -19 110 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0486113852, 0903788753
Mobile phone(s) 0903788753
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 63,557
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 52,880
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 52,880
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 52,880
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,134
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,294
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 917
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 917
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 371
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 140
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 140
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,700
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,010
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,690
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 543
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 543
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 63,557
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,820
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 30,959
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 45,731
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -14,772
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,110
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 44,737
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 615
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 615
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,804
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 50
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 593
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,879
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 282
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 41,318
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 22,412
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 22,515
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 22,413
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 102
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,556
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,649
D. Služby (účtová skupina 51) 10,896
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 18,043
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 13,286
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,677
4. Sociálne náklady (527, 528) 80
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 506
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,819
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,819
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 643
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -18,041
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,868
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 109
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 109
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -109
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -18,150
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -19,110
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31349391 DIČ: 2020912597 IČ DPH: SK2020912597
 • Sídlo: MaDal, Dolné Sľažany 329, 95171, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Apríla 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.01.2008Nové sidlo:
   Dolné Sľažany 329 Sľažany 951 71
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Uhrová Párovská 8 Nitra 949 01
   Ing. Anton Világi Dolné Sľažany 329 Sľažany 951 71
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Világi Dolné Sľažany 329 Sľažany 951 71 Vznik funkcie: 01.01.2008
   28.01.2008Zrušené sidlo:
   Sklodowskej 27 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Uhrová Sklodowskej 27 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Uhrová Sklodowskej 27 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 10.03.1998
   16.09.2003Noví spoločníci:
   Ing. Eva Uhrová Sklodowskej 27 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Uhrová Sklodowskej 27 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 10.03.1998
   15.09.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Uhrová Sklodowskej 27 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Uhrová Sklodowskej 27 Bratislava 851 04
   16.07.1998Nové obchodné meno:
   MaDal, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Uhrová Sklodowskej 27 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Eva Uhrová Sklodowskej 27 Bratislava 851 04
   15.07.1998Zrušené obchodné meno:
   UHER, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaromír Uher Sklodowskej 27 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaromír Uher Sklodowskej 27 Bratislava
   20.04.1993Nové obchodné meno:
   UHER, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sklodowskej 27 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaromír Uher Sklodowskej 27 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaromír Uher Sklodowskej 27 Bratislava