Vytvoriť faktúru

POLVIT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno POLVIT
IČO 31349498
DIČ 2020294166
IČ DPH SK2020294166
Dátum vzniku 07 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo POLVIT
Michalská 19
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 108 699 €
Zisk 59 049 €
Aktíva 282 155 €
Vlastný kapitál 144 498 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903220510
Mobile phone(s) 0903220510
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 217,689
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 147,664
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,148
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 74,347
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 47,565
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25,007
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 292,036
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 203,547
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 18,057
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 18,057
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,521
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 123,920
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 59,049
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 88,489
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 18,001
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 70,488
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 208
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,097
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 62,183
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 108,699
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 108,693
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 34,736
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 542
C. Služby (účtová skupina 51) 4,530
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 285
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 20,756
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 7,680
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 943
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 73,963
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 103,621
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1,802
X. Výnosové úroky (662) 1,802
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 61
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 61
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 1,741
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 75,704
P. Daň z príjmov (591, 595) 16,655
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 59,049
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016