Vytvoriť faktúru

D A P O X - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno D A P O X
IČO 31349587
DIČ 2020343710
IČ DPH SK2020343710
Dátum vzniku 16 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D A P O X
Hrušková 2B
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 268 496 €
Zisk 361 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245981002
Mobile phone(s) +421903247012, +421903715048
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 258,121
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,007
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,007
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,007
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 249,790
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 225,013
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 211,669
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 211,669
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 13,234
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 110
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 24,777
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 24,727
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 50
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,324
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2,324
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 258,121
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -31,879
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 428
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 428
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -39,307
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -39,307
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 361
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 290,000
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11,426
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,558
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 5,868
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 1,941
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 273,862
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 97,175
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 97,175
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 170,136
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 538
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,404
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 593
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,771
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,771
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 268,496
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 268,496
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 264,780
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,716
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 264,627
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 71,324
D. Služby (účtová skupina 51) 119,628
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 64,498
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 49,888
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 14,610
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,402
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,381
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,381
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,000
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,394
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,869
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 73,828
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,230
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 384
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 384
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,846
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,230
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 639
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 278
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 278
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 361
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31349587 DIČ: 2020343710 IČ DPH: SK2020343710
 • Sídlo: D A P O X, Hrušková 2B, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Mikuláš Porth Hrušková 2B Bratislava 831 06 16.04.1993
  Ing. František Dziak Krásnohorská 2 Bratislava 851 07 16.04.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Mikuláš Porth 3 320 € (50%) Hrušková 2B Bratislava 831 06
  Ing. František Dziak 3 320 € (50%) Krásnohorská 2 Bratislava 851 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.11.2010Nové sidlo:
   Hrušková 2B Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Porth Hrušková 2B Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 16.04.1993
   02.11.2010Zrušené sidlo:
   Jamnického 18 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Porth Jamnického 18 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 16.04.1993
   15.12.2007Nové sidlo:
   Jamnického 18 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Mikuláš Porth Hrušková 2B Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Porth Jamnického 18 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 16.04.1993
   14.12.2007Zrušené sidlo:
   Jamnického 18 Bratislava 845 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mikuláš Porth Jamnického 18 Bratislava 845 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Porth Jamnického 18 Bratislava 845 05 Vznik funkcie: 16.04.1993
   23.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Dziak Krásnohorská 2 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 16.04.1993
   Ing. Mikuláš Porth Jamnického 18 Bratislava 845 05 Vznik funkcie: 16.04.1993
   22.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Dziak Krásnohorská 2 Bratislava 851 07
   Ing. Mikuláš Porth Jamnického 18 Bratislava 845 05
   06.09.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   15.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. František Dziak Krásnohorská 2 Bratislava 851 07
   Ing. Mikuláš Porth Jamnického 18 Bratislava 845 05
   14.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Dziak Krásnohorská 2 Bratislava 851 07
   Ing. Mikuláš Porth Jamnického 18 Bratislava 845 05
   19.06.1996Nové obchodné meno:
   D A P O X, spol. s r.o.
   18.06.1996Zrušené obchodné meno:
   PORTH - DZIAK spol. s r.o.
   16.04.1993Nové obchodné meno:
   PORTH - DZIAK spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jamnického 18 Bratislava 845 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   príprava a vykonávanie inžinierskych stavieb
   príprava a vykonávanie priemyselných stavieb
   príprava a vykonávanie bytových a občian- skych stavieb
   kúpa rôzneho tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja, s výnimkou koncesovaných obchodných činností
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. František Dziak Krásnohorská 2 Bratislava 851 07
   Ing. Mikuláš Porth Jamnického 18 Bratislava 845 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Dziak Krásnohorská 2 Bratislava 851 07
   Ing. Mikuláš Porth Jamnického 18 Bratislava 845 05