Vytvoriť faktúru

EDI SYSTEM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EDI SYSTEM
IČO 31349706
DIČ 2020317893
IČ DPH SK2020317893
Dátum vzniku 10 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EDI SYSTEM
Jadranská 38
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 112 524 €
Zisk -448 €
Aktíva 68 011 €
Vlastný kapitál 37 178 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0264462355, 0264533292
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 48,291
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 47,247
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,516
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 63
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,453
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 35,996
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 35,996
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,996
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,735
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,888
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,847
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,044
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,044
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 48,291
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 36,728
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,672
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 667
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 667
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 29,837
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 29,837
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -448
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,563
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 216
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 216
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 11,347
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,551
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,551
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,403
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,235
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 886
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,169
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 103
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 66,401
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 112,524
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 29,592
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 36,809
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 45,134
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 989
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 112,272
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 27,287
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,878
D. Služby (účtová skupina 51) 4,457
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 27,919
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 21,352
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,414
4. Sociálne náklady (527, 528) 153
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 489
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,204
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,204
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 42,331
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 707
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 252
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28,779
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 700
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 700
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -700
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -448
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -448
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31349706 DIČ: 2020317893 IČ DPH: SK2020317893
 • Sídlo: EDI SYSTEM, Jadranská 38, 84102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dáša Ághová Jadranská 38 Bratislava 841 02 17.05.2001
  Maroš Ágh Jadranská 38 Bratislava 841 02 17.05.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dáša Ághová 3 336 € (50%) Jadranská 38 Bratislava 841 02
  Maroš Ágh 3 336 € (50%) Jadranská 38 Bratislava 841 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.09.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Ágh Koprivnícka 9/C Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Ágh Koprivnícka 9/C Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 10.05.1993
   20.02.2010Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Ágh Koprivnícka 9/C Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Dáša Ághová Jadranská 38 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 17.05.2001
   Maroš Ágh Jadranská 38 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 17.05.2001
   Ing. Miroslav Ágh Koprivnícka 9/C Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 10.05.1993
   19.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Ágh Hanulova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Maroš Ágh Jadranská 38 Bratislava
   Ing. Miroslav Ágh Hanulova 3 Bratislava
   Dáša Ághová Jadranská 38 Bratislava
   17.05.2001Nové obchodné meno:
   EDI SYSTEM spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jadranská 38 Bratislava 841 02
   Nové predmety činnosti:
   účtovné poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   automatizované spracovanie údajov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   administratívne práce
   činnosť účtovných poradcov
   Noví spoločníci:
   Dáša Ághová Jadranská 38 Bratislava
   Maroš Ágh Jadranská 38 Bratislava
   Ing. Miroslav Ágh Hanulova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Maroš Ágh Jadranská 38 Bratislava
   Ing. Miroslav Ágh Hanulova 3 Bratislava
   Dáša Ághová Jadranská 38 Bratislava
   16.05.2001Zrušené obchodné meno:
   FRETUM spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Trenčianska 15 Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj periodickej a neperiodickej tlače, spotrebného a drobného tovaru
   vydavateľská činnosť
   poskytovanie software /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovanie programov na zakázku/
   automatizované spracovanie dát
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Ágh Hanulova 3 Bratislava
   Kamil Timura Klimkovičova 9 Bratislava
   Marek Timura Šalviova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Ágh Hanulova 3 Bratislava
   Kamil Timura Klimkovičova 9 Bratislava
   Marek Timura Šalviova 4 Bratislava
   10.05.1993Nové obchodné meno:
   FRETUM spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 15 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj periodickej a neperiodickej tlače, spotrebného a drobného tovaru
   vydavateľská činnosť
   poskytovanie software /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovanie programov na zakázku/
   automatizované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Miroslav Ágh Hanulova 3 Bratislava
   Kamil Timura Klimkovičova 9 Bratislava
   Marek Timura Šalviova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Ágh Hanulova 3 Bratislava
   Kamil Timura Klimkovičova 9 Bratislava
   Marek Timura Šalviova 4 Bratislava