Vytvoriť faktúru

EDI SYSTEM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EDI SYSTEM
IČO 31349706
DIČ 2020317893
IČ DPH SK2020317893
Dátum vzniku 10 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EDI SYSTEM
Jadranská 38
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 83 520 €
Zisk -3 130 €
Aktíva 68 011 €
Vlastný kapitál 37 178 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0264462355, 0264533292
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 40,632
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 39,059
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,736
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 53
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,683
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 32,967
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 31,870
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,870
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,097
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,356
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,353
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,003
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,573
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,573
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 40,632
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 32,638
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,672
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 667
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 667
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 28,429
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 28,429
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,130
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,994
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 282
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 282
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 994
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,718
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,599
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,599
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,409
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 837
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,666
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 207
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 83,294
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 83,520
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 49,450
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 33,843
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 227
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 85,254
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 39,803
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,004
D. Služby (účtová skupina 51) 4,313
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 30,203
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 23,110
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,026
4. Sociálne náklady (527, 528) 67
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 170
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 761
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,734
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 29,173
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 437
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 6
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 431
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -436
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,170
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,130
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016