Vytvoriť faktúru

TTASS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TTASS
IČO 31349722
DIČ 2020291284
IČ DPH SK2020291284
Dátum vzniku 22 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TTASS
Bjornsonova 3
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 215 000 €
Zisk 11 081 €
Kontaktné informácie
Email j.kubovcakova@mail.telekom.sk
Phone(s) 0262410069
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 257,510
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 257,510
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,000
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 5,000
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 55,000
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 55,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 150,000
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 150,000
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 150,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 47,510
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 36,216
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 11,294
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 257,510
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 119,834
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 24,577
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 498
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 498
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 29,492
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 29,492
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 47,547
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 47,547
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,081
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 150,621
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,223
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,223
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 148,398
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 144,674
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 144,674
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 362
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 485
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,877
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) -12,945
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 55
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) -13,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 215,000
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 215,000
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 215,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 200,328
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) -104
D. Služby (účtová skupina 51) 187,020
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 9,755
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,227
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,467
4. Sociálne náklady (527, 528) 61
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,223
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 416
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 416
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,672
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28,084
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 466
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 466
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -466
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,206
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,125
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,125
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,081
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31349722 DIČ: 2020291284 IČ DPH: SK2020291284
 • Sídlo: TTASS, Bjornsonova 3, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozefína Kubovčáková Vážska 17 Bratislava 821 07 25.07.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Daniel Líška 6 639 € (100%) Björnsonova 2 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.08.2013Nový štatutárny orgán:
   Jozefína Kubovčáková Vážska 17 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 25.07.2013
   20.08.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Darina Šabová Bjornsonova 3 Bratislava Vznik funkcie: 26.01.1999
   22.08.2003Noví spoločníci:
   Ing. Daniel Líška Björnsonova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Darina Šabová Bjornsonova 3 Bratislava Vznik funkcie: 26.01.1999
   21.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Daniel Liška Björnsonova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Darina Šabová Bjornsonova 3 Bratislava
   26.01.1999Nové sidlo:
   Bjornsonova 3 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Daniel Liška Björnsonova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Darina Šabová Bjornsonova 3 Bratislava
   25.01.1999Zrušené sidlo:
   Grösslingova 62 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Daniel Liška Björnsonova 2 Bratislava
   Yuri Naumenko Rabočie-Krestyan-skaya st. 51-39 Volgograd Rusko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Liška Björnsonova 2 Bratislava
   22.04.1993Nové obchodné meno:
   TTASS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Grösslingova 62 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť so všetkými druhmi tovaru formou leasingu
   činnosť realitnej kancelárie
   obchodná činnosť so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie športových zariadení
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry a športu
   geografické a kartografické činnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v obl. softwaru a hardwardu a autom. spracovania dát
   predaj softwaru a hardwaru /na zákl. zmluvy s autorom/
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ochrany zdravia človeka pred chem. látkami
   Noví spoločníci:
   Ing. Daniel Liška Björnsonova 2 Bratislava
   Yuri Naumenko Rabočie-Krestyan-skaya st. 51-39 Volgograd Rusko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Daniel Liška Björnsonova 2 Bratislava