Vytvoriť faktúru

SÚVAHA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SÚVAHA
IČO 31349765
DIČ 2020325120
IČ DPH SK2020325120
Dátum vzniku 10 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SÚVAHA
Záhradnícka 95
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 87 595 €
Zisk 2 570 €
Aktíva 63 438 €
Vlastný kapitál -136 052 €
Kontaktné informácie
Email odbyt@suvaha.sk
Phone(s) 0253414003, 0258238104, 0258238219, 0258238257, 0258238258, 0253414135
Mobile phone(s) 0905607549, 0907711939
Fax(es) 0253414135
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 54,828
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 16,957
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,006
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,970
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 54,828
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -133,482
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 66,388
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 66,388
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 16,902
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -219,342
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,570
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 188,310
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 122
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 190,461
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,926
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,033
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,632
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 170,870
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 727
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -3,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 87,595
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 16,686
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 55,515
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 294
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,100
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 83,967
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 10,032
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 673
C. Služby (účtová skupina 51) 57,277
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 15,694
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 164
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 127
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,628
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,513
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 100
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 100
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -98
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,530
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,570
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31349765 DIČ: 2020325120 IČ DPH: SK2020325120
 • Sídlo: SÚVAHA, Záhradnícka 95, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Andrea Zlochová Bulíková 13 Bratislava 851 04 30.08.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Slovenská komora certifikovaných účtovníkov 66 388 € (100%) Prievozská 14/A Bratislava 821 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.12.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Zlochová Bulíková 13 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 30.08.2012
   28.12.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Sršňová Lipského 1158/3 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.10.2006
   22.12.2010Nové sidlo:
   Záhradnícka 95 Bratislava 821 08
   21.12.2010Zrušené sidlo:
   Prievozská 14/A Bratislava 821 08
   24.11.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Sršňová Lipského 1158/3 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.10.2006
   23.11.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdenka Miková, , PhD., - konateľ vo funkcii riaditeľa Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.04.2002
   03.04.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   doc.Ing. Július Nagy, , PhD., Kadnárova 104 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.04.2002
   22.01.2004Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby, reklamy a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie údajov
   fotografické práce
   administratívne a kopírovancie práce v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Slovenská komora certifikovaných účtovníkov IČO: 17 314 020 Prievozská 14/A Bratislava 821 09
   21.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Slovenský zväz účtovníkov IČO: 17 314 020 Mliekárenská 10 Bratislava 824 92
   17.09.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zdenka Miková, , PhD., - konateľ vo funkcii riaditeľa Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.04.2002
   doc.Ing. Július Nagy, , PhD., Kadnárova 104 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.04.2002
   16.09.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   prof. Ing. Zdenko Laučík , DrSc. Trenčianska 30 Bratislava 821 09 Skončenie funkcie: 31.12.2001
   doc. Ing. Július Nagy , CSc. Kadnárova 104 Bratislava 831 06 Skončenie funkcie: 31.03.2002
   JUDr. Michal Zaťko Farebná 17 Bratislava 821 05 Skončenie funkcie: 31.03.2002
   11.05.2001Noví spoločníci:
   Slovenský zväz účtovníkov IČO: 17 314 020 Mliekárenská 10 Bratislava 824 92
   10.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Slovenský zväz účtovníkov IČO: 00 158 171 Mliekárenská 10 Bratislava 824 92
   21.12.2000Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   04.04.2000Noví spoločníci:
   Slovenský zväz účtovníkov IČO: 00 158 171 Mliekárenská 10 Bratislava 824 92
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   03.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Slovenská komora auditorov IČO: 30 779 537 Mliekárenská 10 Bratislava 824 92
   Slovenský zväz účtovníkov a auditorov IČO: 00 158 171 Mliekárenská 10 Bratislava 824 92
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.12.1999Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Michal Zaťko Farebná 17 Bratislava 821 05 Skončenie funkcie: 31.03.2002
   03.03.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   prof. Ing. Zdenko Laučík , DrSc. Trenčianska 30 Bratislava 821 09 Skončenie funkcie: 31.12.2001
   doc. Ing. Július Nagy , CSc. Kadnárova 104 Bratislava 831 06 Skončenie funkcie: 31.03.2002
   02.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   doc.Ing. Július Nagy , CSc. Kadnárova 104 Bratislava 831 06
   Ing. Viktor Roth - riaditeľ Trenčianska 20 Bratislava 821 09
   03.06.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Roth - riaditeľ Trenčianska 20 Bratislava 821 09
   02.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gejza Bohm - riaditeľ Budyšínska 14 Bratislava 831 03
   20.12.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gejza Bohm - riaditeľ Budyšínska 14 Bratislava 831 03
   doc.Ing. Július Nagy , CSc. Kadnárova 104 Bratislava 831 06
   19.12.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Jaďuď Kadnárova 57 Bratislava
   Ing. Michal Miko Líščie Nivy 12 Bratislava
   24.10.1996Noví spoločníci:
   Slovenská komora auditorov IČO: 30 779 537 Mliekárenská 10 Bratislava 824 92
   Slovenský zväz účtovníkov a auditorov IČO: 00 158 171 Mliekárenská 10 Bratislava 824 92
   23.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Slovenská komora daňových poradcov Námestie SNP 7 Banská Bystrica 974 01
   Slovenský zväz účtovníkov a audítorov Dolnozemská 1 Bratislava
   Slovenská komora audítorov Mliekarenská 10 Bratislava
   18.08.1995Noví spoločníci:
   Slovenská komora daňových poradcov Námestie SNP 7 Banská Bystrica 974 01
   17.08.1995Zrušeny spoločníci:
   Interaudit Slovakia, s r.o. Mliekarenská 10 Bratislava
   18.04.1994Noví spoločníci:
   Slovenský zväz účtovníkov a audítorov Dolnozemská 1 Bratislava
   17.04.1994Zrušeny spoločníci:
   KOOSPOL Bratislava, a.s. Hlavné nám. 5 Bratislava
   Slovenský zväz účtovníkov a audítorov Dolnozemská 1 Bratislava
   10.05.1993Nové obchodné meno:
   SÚVAHA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Prievozská 14/A Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie časopisov, periodických a neperiodických publikácií, merkantilov, kalendárov a formulárovej produkcie
   nakladateľská, inzertná, propagačná a reklamná činnosť
   obchodná činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
   usporadúvanie seminárov, kurzov a školení
   činnosť ekonomického, účtovného a organizačného poradcu
   Noví spoločníci:
   Slovenská komora audítorov Mliekarenská 10 Bratislava
   Interaudit Slovakia, s r.o. Mliekarenská 10 Bratislava
   KOOSPOL Bratislava, a.s. Hlavné nám. 5 Bratislava
   Slovenský zväz účtovníkov a audítorov Dolnozemská 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Jaďuď Kadnárova 57 Bratislava
   Ing. Michal Miko Líščie Nivy 12 Bratislava