Vytvoriť faktúru

LIPA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LIPA
IČO 31349811
DIČ 2020836026
IČ DPH SK2020836026
Dátum vzniku 04 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LIPA
Riazanská 33
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 75 000 €
Zisk 29 790 €
Aktíva 1 111 147 €
Vlastný kapitál -63 460 €
Kontaktné informácie
Email vrtiak@lipa.sk
Phone(s) 0903725430
Mobile phone(s) 0903725430
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 314,186
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 31,528
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 31,528
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 31,528
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 280,971
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 191
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 191
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 233,765
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 233,765
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 47,015
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 29
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 46,986
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,687
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,048
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 639
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 314,186
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -33,670
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 165,970
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 165,970
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,011
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,011
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -234,441
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -234,441
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 29,790
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 347,856
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 335
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 335
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 347,021
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,188
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,188
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 342,474
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 43
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 24
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,292
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 500
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 75,000
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 75,000
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 75,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 56,758
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,852
D. Služby (účtová skupina 51) 6,068
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 811
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 600
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 211
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 353
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 16,056
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 16,056
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,618
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,242
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 65,080
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 672,823
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 650,601
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 8,431
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 8,431
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 12,543
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 12,543
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 220
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 220
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 1,028
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 658,353
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 650,589
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 2,964
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 1,601
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,199
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 14,470
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 32,712
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,922
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,922
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 29,790
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31349811 DIČ: 2020836026 IČ DPH: SK2020836026
 • Sídlo: LIPA, Riazanská 33, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Vrtiak, CSc. Ružová dolina 25 Bratislava 821 09 04.05.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladimír Vrtiak, CSc. 165 970 € (100%) Ružová dolina 25 Bratislava 821 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.06.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc. Ružová dolina 25 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 04.05.1993
   19.06.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc. 336 Borinka 900 32 Vznik funkcie: 04.05.1993
   21.09.2004Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc. Ružová dolina 25 Bratislava 821 09
   20.09.2004Zrušeny spoločníci:
   DALTON&PARKES LIMITED 4th Floor, Clerks Well House, 20 Britton Street London EC1M 5TU Great Britain
   PhDr. Jozef Krško Palkovičova 10 Bratislava
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc 336 Borinka
   30.01.2004Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   leasingová činnosť
   obstarávateľská činnosť spojená so správou a údržbou hnuteľností
   factoring a forfaiting
   organizovanie školení, prednášok, seminárov a kurzov, vzdelávacích podujatí, športových, kultúrnych podujatí, výstav a obchodných rokovaní
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   DALTON&PARKES LIMITED 4th Floor, Clerks Well House, 20 Britton Street London EC1M 5TU Great Britain
   PhDr. Jozef Krško Palkovičova 10 Bratislava
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc 336 Borinka
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc. 336 Borinka 900 32 Vznik funkcie: 04.05.1993
   29.01.2004Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Jozef Krško Palkovičova 10 Bratislava
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc 336 Borinka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Jozef Krško Palkovičova 10 Bratislava Skončenie funkcie: 13.06.2003
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc. 336 Borinka
   11.07.2003Nové sidlo:
   Riazanská 33 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   informačné, poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poľnohospodárstvo, včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom jeho spracovania alebo ďaľšieho predaja
   10.07.2003Zrušené sidlo:
   Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   informačné, poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   výroba potravín
   poľnohospodárstvo, včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania, alebo ďalšieho predaja
   22.09.1998Noví spoločníci:
   PhDr. Jozef Krško Palkovičova 10 Bratislava
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc 336 Borinka
   21.09.1998Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Jozef Krško Palkovičova 10 Bratislava
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc Svetlá 5 Bratislava 811 02
   24.07.1997Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc. 336 Borinka
   23.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc. Svetlá 5 Bratislava
   07.07.1997Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárstvo, včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania, alebo ďalšieho predaja
   Noví spoločníci:
   PhDr. Jozef Krško Palkovičova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Jozef Krško Palkovičova 10 Bratislava Skončenie funkcie: 13.06.2003
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc. Svetlá 5 Bratislava
   06.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Znievska 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Znievska 17 Bratislava
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc Svetlá 5 Bratislava 811 02
   25.11.1993Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   informačné, poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   výroba potravín
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Znievska 17 Bratislava
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Znievska 17 Bratislava
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc Svetlá 5 Bratislava 811 02
   24.11.1993Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredk. tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   informačné, poradenské a konzultačné služby v obl. obchodu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc Svetlá 5 Bratislava 811 02
   04.05.1993Nové obchodné meno:
   LIPA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredk. tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   informačné, poradenské a konzultačné služby v obl. obchodu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Vrtiak , CSc Svetlá 5 Bratislava 811 02