Vytvoriť faktúru

TELECOM ALARM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TELECOM ALARM
IČO 31349854
DIČ 2020324878
IČ DPH SK2020324878
Dátum vzniku 12 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TELECOM ALARM
Nevädzova 5
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 402 890 €
Zisk 2 493 €
Aktíva 200 871 €
Vlastný kapitál 99 350 €
Kontaktné informácie
Email info@telecomalarm.sk
Webová stránka http://www.telecomalarm.sk
Phone(s) +421243412080, +421248287243
Fax(es) 0248287340
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 15,748
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 15,748
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,294
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 172,833
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 11,672
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 55,352
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,092
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 180
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 188,581
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 58,491
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 33,194
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 12,930
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 9,874
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,493
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 130,090
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,330
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 90,033
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 39,285
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 10,066
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 15,423
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 25,259
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,416
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 32,311
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 402,890
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 151,155
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 247,622
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,887
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,226
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 388,993
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 93,997
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 24,626
C. Služby (účtová skupina 51) 106,231
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 137,854
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,052
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,223
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,010
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 13,897
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 173,923
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 303
X. Výnosové úroky (662) 301
XI. Kurzové zisky (663) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 4,271
M. Nákladové úroky (562) 2,867
N. Kurzové straty (563) 74
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,330
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,968
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 9,929
P. Daň z príjmov (591, 595) 7,436
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,493
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31349854 DIČ: 2020324878 IČ DPH: SK2020324878
 • Sídlo: TELECOM ALARM, Nevädzova 5, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Dušan Lukáčik Tomášikova 16551/5 Bratislava 821 01 31.10.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Dušan Lukáčik 33 194 € (100%) Tomášikova 16551/5 Bratislava 821 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.12.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Collardová , MBA Mexická 2 Praha 101 00 Česká republika
   Ing. Edita Lukáčiková Tomášikova 5 Bratislava 821 01
   03.08.2012Noví spoločníci:
   Ing. Edita Lukáčiková Tomášikova 5 Bratislava 821 01
   02.08.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Edita Lukáčiková Sedmokrásková 2/1844 Bratislava 821 01
   28.05.2009Noví spoločníci:
   Ing. Edita Lukáčiková Sedmokrásková 2/1844 Bratislava 821 01
   Ing. Eva Collardová , MBA Mexická 2 Praha 101 00 Česká republika
   27.05.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Collardová Myslivní 5/235 Brno-Kohoutovice 623 00 Česká republika
   Ing. Edita Klimeková Sedmokrásková 2/1844 Bratislava 821 01
   27.07.2007Noví spoločníci:
   Ing. Eva Collardová Myslivní 5/235 Brno-Kohoutovice 623 00 Česká republika
   Ing. Edita Klimeková Sedmokrásková 2/1844 Bratislava 821 01
   21.10.2006Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby v rozsahu podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti (výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava)
   20.10.2006Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby - montáž, oprava, údržba zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi
   prevádzkovanie technickej služby - predaj, projektovanie zabezpečovacích systémov na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi
   06.04.2006Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Lukáčik Tomášikova 16551/5 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Lukáčik Tomášikova 16551/5 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 31.10.2000
   05.04.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Lukáčik Ivanovce 100 Melčice 913 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Lukáčik Ivanovce 100 Melčice 913 05 Vznik funkcie: 31.10.2000
   17.10.2003Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Lukáčik Ivanovce 100 Melčice 913 05
   16.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Lukáčik Ivanovce 100 Melčice 913 05
   17.03.2003Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Lukáčik Ivanovce 100 Melčice 913 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Lukáčik Ivanovce 100 Melčice 913 05 Vznik funkcie: 31.10.2000
   16.03.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Dunajčík Cígeľská 7613/10 Bratislava
   Ing. Dušan Lukáčik Ivanovce 100 Melčice 913 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Lukáčik Ivanovce 100 Melčice 913 05
   29.10.2001Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Lukáčik Ivanovce 100 Melčice 913 05
   28.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Telecom Alarm s.r.o. IČO: 44 268 351 Komárkova 5/1188 Praha Česká republika
   19.07.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   18.07.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Yveta Kadrliaková Bajzova 988/1 Bratislava
   15.11.2000Noví spoločníci:
   Telecom Alarm s.r.o. IČO: 44 268 351 Komárkova 5/1188 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Yveta Kadrliaková Bajzova 988/1 Bratislava
   Ing. Dušan Lukáčik Ivanovce 100 Melčice 913 05
   14.11.2000Zrušeny spoločníci:
   TELECOM ALARM s.r.o. F. Kadleca 16/572 12 Praha 180 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Dunajčík Cígeľská 7613/10 Bratislava
   31.07.2000Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
   prevádzkovanie technickej služby - montáž, oprava, údržba zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi
   prevádzkovanie technickej služby - predaj, projektovanie zabezpečovacích systémov na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Dunajčík Cígeľská 7613/10 Bratislava
   30.07.2000Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 826 13
   Zrušeny predmety činnosti:
   zriaďovanie poplašných zariadení
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Dunajčík Na pasekách 14 Bratislava
   16.07.1998Noví spoločníci:
   TELECOM ALARM s.r.o. F. Kadleca 16/572 12 Praha 180 00 Česká republika
   Ing. Peter Dunajčík Cígeľská 7613/10 Bratislava
   15.07.1998Zrušeny spoločníci:
   TELECOM ALARM s.r.o. Petra Rezka 12 Praha Česká republika
   15.08.1997Nové predmety činnosti:
   školiaca činnosť v oblasti elektrickej požiarnej signalizácie
   sprostredkovateľaká činnosť
   organizovanie seminárov, školení a kurzov
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   18.12.1995Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
   16.08.1994Nové predmety činnosti:
   zriaďovanie poplašných zariadení
   12.05.1993Nové obchodné meno:
   TELECOM ALARM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 826 13
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj.
   Noví spoločníci:
   TELECOM ALARM s.r.o. Petra Rezka 12 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Dunajčík Na pasekách 14 Bratislava