Vytvoriť faktúru

MOLET LÍNIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MOLET LÍNIA
IČO 31349862
DIČ 2020293286
IČ DPH SK2020293286
Dátum vzniku 29 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MOLET LÍNIA
Svätoplukova 49
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 516 424 €
Zisk -5 966 €
Aktíva 331 113 €
Vlastný kapitál -83 692 €
Kontaktné informácie
Email moletlinia@zoznam.sk
Webová stránka http://www.xxxlmoletlinia.sk;http://www.moletlinia.eu
Mobile phone(s) +421905720083
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 340,773
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,179
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,179
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 9,179
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 326,757
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 320,847
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 49
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 320,798
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,881
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,881
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,881
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,029
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 862
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 167
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,837
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,837
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 340,773
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,115
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 442
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 442
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,966
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 339,658
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,032
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,032
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 332,649
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 143,268
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 143,268
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 150,446
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,162
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,231
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,542
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,977
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,977
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 514,968
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 516,424
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 513,979
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 989
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,456
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 515,138
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 297,823
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 14,920
D. Služby (účtová skupina 51) 83,257
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 110,891
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 78,196
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 27,436
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,259
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 845
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,770
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,770
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,632
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,286
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 118,968
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 642
XII. Kurzové zisky (663) 642
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,014
O. Kurzové straty (563) 229
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,785
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,372
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,086
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,966
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31349862 DIČ: 2020293286 IČ DPH: SK2020293286
 • Sídlo: MOLET LÍNIA, Svätoplukova 49, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03 28.01.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Terézia Trnková 6 639 € (100%) Švabinského 3 Bratislava 851 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.04.2011Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Trnka Švabinského 3 Bratislava 851 03
   26.07.2006Nové sidlo:
   Svätoplukova 49 Bratislava 821 08
   25.07.2006Zrušené sidlo:
   Vazovova 13 Bratislava 811 08
   23.08.1999Noví spoločníci:
   Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03
   Ľubomír Trnka Švabinského 3 Bratislava 851 03
   22.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Trnka Švabinského 3 Bratislava 851 03
   Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03
   Ilona Trochtová Bradáčova 6 Bratislava 851 01
   28.01.1999Nové obchodné meno:
   MOLET LÍNIA, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ľubomír Trnka Švabinského 3 Bratislava 851 03
   Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03
   Ilona Trochtová Bradáčova 6 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03
   27.01.1999Zrušené obchodné meno:
   MOLET LÍNIA spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Trnka Švabinského 3 Bratislava
   Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03
   Ilona Trochtová Bradáčova 6 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03
   01.04.1996Nové sidlo:
   Vazovova 13 Bratislava 811 08
   31.03.1996Zrušené sidlo:
   Špitálska 9 Bratislava 811 07
   07.09.1995Noví spoločníci:
   Ľubomír Trnka Švabinského 3 Bratislava
   Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03
   Ilona Trochtová Bradáčova 6 Bratislava 851 01
   06.09.1995Zrušeny spoločníci:
   Anna Merková Kolárska 14 Bratislava 811 06
   Ľubomír Trnka Švabinského 3 Bratislava
   Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03
   Ilona Trochtová Bradáčova 6 Bratislava 851 01
   05.09.1994Noví spoločníci:
   Anna Merková Kolárska 14 Bratislava 811 06
   Ľubomír Trnka Švabinského 3 Bratislava
   Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03
   Ilona Trochtová Bradáčova 6 Bratislava 851 01
   04.09.1994Zrušeny spoločníci:
   Anna Merková Kolárska 14 Bratislava 811 06
   Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03
   Ilona Trochtová Bradáčova 6 Bratislava 851 01
   29.04.1993Nové obchodné meno:
   MOLET LÍNIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Špitálska 9 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo
   šitie a pletenie odevov
   propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Anna Merková Kolárska 14 Bratislava 811 06
   Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03
   Ilona Trochtová Bradáčova 6 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03